Верховна Рада України
Портал відкритих даних

Що це таке?

Закон України "Про доступ до публічної інформації"2939-VI від 13.01.2011 (редакція від 01.05.2015) визначає наступний термін:

Публічна інформація у формі відкритих даних – це публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання.

Але немає окремого терміну «відкриті дані», що використовується в назві, і не показані форми та класифікація цих даних. Тому постає доречне питання, що таке відкриті дані і які їх форми? Якщо подивитися аналогічні норми в Європейському законодавстві та світовий досвід, то ми можемо знайти таке визначення (перекладене українською):

Відкриті дані (OpenData) – це концепція, яка відображує ідею, що визначені дані мають бути доступні для машиночитного оброблення та подальшого використання і розповсюдження без жодних обмежень і контролю, в тому числі й для комерційного використання.

Це визначення не є остаточним чи єдиним вірним. Воно тільки передає основні положення концепції, але чим воно відрізняється від законопроекту?

По-перше, відкриті дані – це не будь-яка інформація, а концепція, тобто система поглядів, підходів, процесів, які мають одну ідею та мету – вільного використання і розповсюдження даних про діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування через мережу Інтернет (OpenGovData).

По-друге, відкриті дані мають бути доступні для машиночитного оброблення – тобто це структуровані набори чисел, символів, текстів, графічних, аудіо-, відео- або будь-яких даних для автоматизованого введення в базу даних.

По-третє, згідно загальноприйнятої в світі концепції, обов’язково безоплатними можуть бути тільки ті дані, які знаходяться у власності держави («ліцензійно чисті»), і якщо вони подаються в первинному необробленому вигляді. Додаткова обробка або доступ до API частіше за все лімітуються або коштують грошей. Крім того, хто завгодно може (з обов’язковим посиланням на джерело) використати дані в комерційний спосіб, створити на базі них власну програму чи обробити та надати нову цінність (розкласифікувати, встановити зв’язки тощо). Безумовно, всі витрати на додаткову роботу редакторів, програмістів та інше оплачує замовник (або кінцевий користувач).

Відкриті дані дозволяють повторно і необмежено використовувати інформацію, поєднувати її між собою, зменшити або виключити зайві витрати на дублювання та опрацювання великих масивів даних, реєстрів, довідників, баз даних тощо, створених в різних органах влади.вгору