Верховна Рада України
Портал відкритих даних

Приклади наборів даних

Розглянемо для прикладу набори даних БД «Законодавство України» в Інтернет (urn:ogd:zak:laws). Як було зазначено раніше, база даних складається з необхідних довідників, списків карток документів та текстів документів. Тому спочатку опишемо перелік довідників dict в форматі CSV. До них відносяться такі набори файли:

Список
list
Набір
meta
Файл даних
data
Структура
stru
Назва
title
dict orgs org.txt dict-simple - Назви органів влади та країн та міжнародних організацій (короткі для списків).
dict orgs organs.txt dict-simple - Повні назви видавників документів.
dict orgs orggrp.txt dict-simple - Групи видавників для нових надходжень.
dict orgs orgvlad.txt orgvlad-stru - Додаткові дані органів влади (група, коли утворено, ліквідовано, документ, адреса)
dict orgs orgname.txt orgname-stru - Назви видавників (короткі та повні).
dict orgs orggrps.txt orggrps-stru - Групи видавників.
dict orgs orgcomp.txt orgcomp-stru - Скомпоновані видавники.
dict orgs country.txt country-stru - Дані по країнам, зв’язок з парламентами країн.
dict typs typ.txt dict-simple - Назви видів документів.
dict stan stan.txt dict-simple - Стан документів.
dict podia podia.txt dict-simple - Події з історії документів.
dict rels vidnosh.txt vidnosh-stru - Відношення між документами.
dict pubs pubs.txt dict-simple - Видання для публікацій документів.
dict pubs vydania.txt dict-simple - Видання (повний список).
dict koms koms.txt dict-simple - Комітети Верховної Ради.
dict temy temy.txt dict-simple - Теми документів.
dict tags tags.txt dict-simple - Ознаки документів (теги).
dict klas klasname.txt dict-simple - Назви класифікатора.
dict klas klastree.txt klastree-stru - Дерево класифікатора.

Загалом, для довідників використовується проста структура dict-simple (пара значень – ключ-назва: id,name), але в деяких випадках файл набору має більш складний вигляд, як наприклад дерево класифікатора чи інформація по видавникам. Набір даних може складатися з одного чи кількох пов’язаних файлів. Це залежіть від вибраного формату відкритих даних та способу організації інформації.

Після наборів довідників перерахуємо дані для карток документів:

Список
list
Набір
meta
Файл даних
data
Структура
stru
Назва
title
docs doc doc.txt doc-stru - Картки документів для списків (містять тільки основні реквізити: номер, назва, дата прийняття, видавники та види документів, дані про реєстрацію, стан тощо).
docs ist ist.txt ist-stru - Історія документів, класифікація, публікації, відношення та інше.
docs book book.txt book-stru - Закладки на додатки чи частини в текстах документів графічного формату.

Доступ до текстів документів відбувається через API. Для цього в адресний рядок спеціальним чином необхідно підставити системний номер документа nreg, який є основним ключем, та інші необхідні параметри (дату редакції чи зміщення). Опис API та приклади програмного коду на мові perl будуть також доступні разом з наборами. По замовчанню формат файлів наборів CSV, але для зручності користування, пізніше будуть створені версії структур у інших відкритих форматах, таких як XML та JSON.

В завершення прикладів, можна також показати логічну структуру doc-stru.csv для файлу набору карток doc.txt (формат CSV):

Група
section
Елемент
element
Формат
format
Параметри
attributes
Призначення
annotation
@stan_card status short reference=stan Стан документа (з довідника stan).
@stan_card status_from date Дія стану з (дата).
@stan_card status_to date Дія стану по (дата).
@org_card orgid array[|] reference=orgs Ідентифікатори видавників (через |).
@org_card orgdat array[|] Дати прийняття документа (через |).
@org_card orgnum array[|] Номери документа (через |).
@min_card minid string_array[|] reference=orgs Ідентифікатори видавників (через |).
@min_card mindat array[|] Дати реєстрації документа (через |).
@min_card minnum array[|] Номери реєстрації документа (через |).
doc dokid integer Ідентифікатор документа.
doc nreg string Системний номер документа.
doc nazva string Назва документу.
doc status @stan_card[:] Стан документу.
doc types array[|] reference=typs Види документу (розділені символом |).
doc organs @org_card[:] Видавники документів. Містять інформацію про дати прийняття та номери.
doc minjust @min_card[:] Реєстрація документів. Включає код органу, дату та номер реєстрації.
doc npix byte Номер картинки для відображення в списку.

Приклад файлу структури doc-stru.csv

section,element,format,attributes,annotation
,,,schema=csv,"[title=Документи ІПС ""Законодавство України""]"
,@stan_card,object[:],,"Стан документа. Також містить дати дії статуса ""з"" та ""по""."
@stan_card,status,short,"default=0,reference=stan",Стан документа
@stan_card,[status_from],date,,Стан діє з
@stan_card,[status_to],date,,Стан діє по
,@org_card,object[:],,Видавники документа. Містить інформацію про дати прийняття та номери.
@org_card,,"array[|],integer","notnull,unique,reference=orgs",Видавники документа
@org_card,[orgdat],"array[|],date",,Дати прийняття
@org_card,[orgnum],"array[|],string",,Номери документа
,@min_card,object[:],,"Реєстрація документа. Включає код органу, дату та номер реєстрації."
@min_card,,"array[|],integer","notnull,unique,reference=orgs",Зареєстровано
@min_card,mindat,"array[|],date",,Дати реєстрації
@min_card,minnum,"array[|],string",,Номери реєстрації
,docs,array,,"[title=Картки документів],[Основні параметри]"
docs,doc,object,,Картка документа
docs/doc,,integer,index=true,Ідентифікатор документа
docs/doc,,string,pattern=^[0-9nprvz][0-9\/\_\-a-zа-яїіёєґ]{3,11}$,Системний номер документа
docs/doc,nazva,string,,Назва документа
docs/doc,[status],"@stan_card,short","default=0,moveTo=docs/doc",Стан документа
docs/doc,types,"array[|],integer","notnull,unique,reference=typs",Види документа
docs/doc,organs,@org_card,moveTo=docs/doc,Видавники документа
docs/doc,[minjust],"@min_card,null",moveTo=docs/doc,Реєстрація документа
docs/doc,npix,byte,default=0,Номер картинки для відображення у списку
,stan,array,,"[title=Стан документів],[Довідник станів документів]"
,typs,array,,"[title=Види документів],[Довідник видів документів]"
,orgs,array,,"[title=Видавники документів],[Довідник видавників документів]"

Приклад частини файлу doc.txt

442332	512/2015-рп	Про призначення О. Сидорики головою Баштанської районної державної адміністрації Миколаївської області	5	6	4:20150507:512/2015-рп		2
442331	511/2015-рп	Про звільнення від тимчасового виконання обов'язків голови Баштанської районної державної адміністрації Миколаївської області	5	6	4:20150507:511/2015-рп		2
442330	431-2015-р	Про звільнення Сакала В.М. з посади заступника Міністра внутрішніх справ України - начальника Головного слідчого управління	5	6	2:20150507:431-р		2
442326	256/2015	Про внесення зміни до пункту 5 Положення про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери	2	3	4:20150507:256/2015		2
442299	255/2015	Про внесення змін до Указу Президента України від 17 лютого 2015 року № 88	5	3	4:20150507:255/2015		2
442158	n0147500-15	Про офіційні (облікові) курси банківських металів	0	95	70:20150506:		1
442157	n0146500-15	Про офіційні курси гривні до іноземної валюти	0	95	70:20150506:		1
442325	254/2015	Про звільнення в запас військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період відповідно до Указу Президента України від 6 травня 2014 року № 454 "Про часткову мобілізацію"	5	3	4:20150506:254/2015		2
442128	n0145500-15	Про офіційні (облікові) курси банківських металів	0	95	70:20150505:		1
442127	n0144500-15	Про офіційні курси гривні до іноземної валюти	0	95	70:20150505:		1
442376	433-2015-р	Про погодження наказу Фонду державного майна від 29 квітня 2015 р. № 629	5	6	2:20150505:433-р		2
442329	428-2015-р	Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085	5	6	2:20150505:428-р		2
442165	426-2015-р	Про призначення Лікарчука К.І. заступником Голови Державної фіскальної служби України	5	6	2:20150505:426-р		1
442164	425-2015-р	Про призначення Білана С.В. першим заступником Голови Державної фіскальної служби України	5	6	2:20150505:425-р		1
442163	424-2015-р	Про призначення Насірова Р.М. Головою Державної фіскальної служби України	5	6	2:20150505:424-р		1
442239	v0301500-15	Про затвердження Змін до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів	5	2	70:20150430:301		2
442096	n0143500-15	Про офіційні (облікові) курси банківських металів	0	95	70:20150430:		1
442095	n0142500-15	Про офіційні курси гривні до іноземної валюти	0	95	70:20150430:		1
442324	252/2015	Про призначення членів Вищої ради юстиції	5	3	4:20150430:252/2015		2
442323	251/2015	Про присвоєння військового звання	0	3	4:20150430:251/2015		2
442336	v0629323-15	Щодо орієнтовних умов Агентського договору	0	9	60:20150429:629/5		2
442020	n0141500-15	Про офіційні (облікові) курси банківських металів	0	95	70:20150429:		1
442019	n0140500-15	Про офіційні курси гривні до іноземної валюти	0	95	70:20150429:		1
442307	423-2015-р	Про делегацію Уряду України для участі у переговорах з делегацією Організації Північноатлантичного договору щодо узгодження проекту Угоди між Урядом України та Організацією Північноатлантичного договору про статус Представництва НАТО в Україні	5	6|168	2:20150429:423-р		2


вгору