Верховна Рада України
Портал відкритих даних

Ієрархія наборів даних

Якщо окремі набори відкритих даних одного державного органу – розпорядника даних знаходяться в різних його системах і пов’язані між собою, то потрібно це врахувати і представити їх в єдиному стилі у вигляді ієрархічної системи вищого порядку. Для цього створюється портал відкритих даних цього державного органу (Портал відкритих даних Верховної Ради України, адреса http://data.rada.gov.ua/), на якому у вигляді статичних файлів формуються всі необхідні дані зі своєю структурою, паспортами, списками та іншими об’єктами.

В кореневу папку цього порталу помістити файл реєстру наборів (в одному або декількох визначених форматах відкритих даних, наприклад, list.xml, list.json, list.csv), що визначає перелік та опис кожної системи (об’єкт типу list), яка має власні реєстри наборів даних. Відповідно вказаних в реєстрі даних, створити каталоги для кожної системи, категорії або задачі. Наприклад:

mps Народні депутати (за скликаннями)
aut Органи Верховної Ради (за скликаннями)
hpz Хронологія розгляду (за скликаннями)
zpr Законопроекти
zak ІПС «Законодавство України»
adm Адміністративно-територіальний устрій України
etc – Інша інформація в форматах відкритих даних

Це по-перше, дозволить автоматично формувати шлях та доступатися до відповідних даних кожної системи, а крім того, дозволить надати відповідні права доступу розробникам систем для їх поновлення. По-друге, назва каталогу одночасно є частиною ідентифікації наборів відкритих даних (urn:ogd:zak:…).

У кожному каталозі систем також знаходиться файл реєстру наборів даних, який описує набори (об’єкт з типом meta) або містить інформацію про бази даних (підсистеми або категорії нижчого рівня), які також мають власні каталоги з відповідною назвою.

Для ІПС «Законодавство України» (zak) це такі підсистеми:

laws – База даних «Законодавство України»;
perv – Реєстр первинних законодавчих актів;
term – Термінологія законодавства України.

У вказаних каталогах в корені знаходяться файли реєстрів наборів даних, а їх назви присутні в ідентифікації (urn:ogd:zak:laws:…). Реєстри наборів загалом складають дерево категорій.

Наступний рівень ієрархії – це відповідні набори даних разом з паспортами, схемами та іншими даними. Як краще організувати цей масив – вирішує розробник. Тут можна, наприклад, розділити по різним каталогам файли паспортів та схем, а відповідні набори з версіями зберігати в інших підкаталогах. Розмір кожного каталогу вибирається із міркувань зручності роботи з ним. Тому що дуже великі набори файлів в одному каталозі можуть гальмувати роботу операційної системи і не дозволяють архівувати деякими програмами.вгору