Верховна Рада України
Портал відкритих даних

Ідентифікація наборів

Так історично склалось, що використання адрес в Інтернет з часом стає неможливе, коли ресурси постійно змінюються, зникають чи перейменовуються. Багато міністерств та відомств за період незалежності України не один раз змінили дизайн та структуру власних сторінок й веб-порталів. Якщо записувати в закладки всі URL адреси, які мають корисну інформацію, то потім виявиться, що деякі з них вже не відповідають або переадресують на інші адреси.

Тому, з метою зафіксувати назву ресурсу, було розроблено стандарт URN (Uniform Resource Name – стала назва ресурсу), який ідентифікує ресурс (абстрактний об’єкт, фізичний файл, базу даних, сервіс в Інтернет тощо) постійною, незмінною в часі послідовністю символів. Цей ідентифікатор не містить місцезнаходження ресурсу або способу доступитися до нього. Він розроблений таким чином, щоб міг описувати різні простори імен (Name Spaces).

Стандарт виглядає таким чином:

urn:<NID>:<NSS>, де

urn – постійний суфікс, що визначає стандарт;
NID – ідентифікатор простора імен (англ. Namespace IDintifier), складається з англійських літер і нечутливий до регістру;
NSS – специфічний рядок символів (англ. Namespace Specific String), що містить унікальну назву ресурсу в рамках визначеного простору імен.

Приклади URN:

1) для GUID:
    urn:guid: a5d4a86e-0300-4bfd-8459-b1215447410b
2) для книг по номеру ISBN:
    urn:isbn:5170224575
3) визначення AVI файлу з хэш-кодом по алгоритму TTH
    urn:tree:tiger:SLW7H5LWXRCK3WFX5USVWIUYCOLSBTZRYGCAOJY

Для публікації державних відкритих даних, пропонується використовувати простір імен ogd (Open Government Data). Інші символи рядку NSS визначати для кожної системи окремо. Наприклад, документ БД «Законодавство України» (zak) з системним номером nreg=123-2011-р (Кабінет Міністрів України; Розпорядження, Склад колегіального органу від 16.02.2011 № 123-р), редакція від 21.03.2012 @ed20120321 може мати такі ідентифікатори для наборів відкритих даних:

urn:ogd:zak:nreg:123-2015-%D1%80@ed20120321, або
urn:ogd:zak:laws:o2;t6,168;20110216;123-%D1%80@ed20120321, де

1) zak – ІПС «Законодавство України» в Інтернет та Інтранет;
2) nreg – універсальний символьний ідентифікатор документу в системі;
3) laws – База даних «Законодавство України»;
4) o2 – орган влади з кодом 2 (Кабінет Міністрів України) з довідника organs;
5) t6,168 – види документів з кодами 6 та 168 з довідника types;
6) дати в форматі YYYYMMDD (якщо з часом, то YYYY-MM-DD[Thh:mm:ss[+TIME]],
    TIME – це необов’язкове зміщення в часі, по замовчанню місцеве UTC або +0200, GMT або +0000);
7) символи Unicode в номерах перетворюються згідно правил URL адреси.

Для внутрішніх посилань в документі можна вказати додатковий параметр para (після символу @, через крапку з комою). Дані про реєстрацію, наприклад, в Мінюсті, додаються перед @ але після символу $, так: $o60;20120103;1/20314.вгору