Верховна Рада України
Портал відкритих даних

Набори відкритих даних

Для цілей цього документу використовуються такі терміни:

 • Відкриті дані (Open Data) – це систематизована інформація, доступна через Інтернет, у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання.

 • Відкриті державні дані (Open Government Data) – публічна інформація у вигляді відкритих даних про діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування або створена в результаті їх діяльності.

 • Ідентифікатор набору відкритих даних (URN, Uniform Resource Name) – це постійний строковий параметр у визначеному форматі, що використовується для швидкої ідентифікації та формування назв файлів набору, й включає інформацію, якщо є, про орган влади – розпорядника даних, назву системи або бази даних, з якої сформований набір даних, тип або групу даних, дату та час першої публікації, внутрішній номер або назву набору даних, дату та час оновлення.

 • Інтерфейс прикладного програмування (API, Application Programming Interface) – набір готових класів, функцій, структур і констант, доступних у вигляді сервісів через Інтернет, що можна використовувати у прикладних програмах.

 • Метадані (метаінформація) – це структуровані дані, що визначає характеристики відкритих дані для цілей їх ідентифікації та обробки.

 • Набір відкритих даних (набір даних) – це сукупність однорідних записів, що включають структуровану інформацію – поля даних та метаінформацію про них.

 • Реєстр наборів відкритих даних – це систематизований перелік наборів відкритих даних, що дозволяє в автоматичному режимі ідентифікувати та обробити наявні набори відкритих даних, отримати їх ключові параметри та адреси для доступу в Інтернет.

 • Паспорт відкритих даних – це сукупність відомостей про набір відкритих даних для його ідентифікації та обробки.

 • Першочерговий набір відкритих даних – це такий набір даних, який потребує найбільша кількість користувачів, та який має найбільшу значимість або популярність.

 • Пов’язані дані (Linked Data) – це спосіб формування даних, що дозволяє інтерпретувати їх у сукупності з наборами відкритих даних.

 • Портал відкритих даних (Data Hub) – це комплексна інформаційна система, яка реалізує функцію необмеженого доступу до реєстру відкритих даних.

 • Розпорядник інформації – це особа, яка самостійно створила інформацію або отримала на підставі закону чи угоди право використовувати інформацію, дозволяти або забороняти доступ до неї.

 • Структура відкритих даних (Schema) – це опис елементів та їх параметрів, з яких складаються відкриті дані.вгору