Верховна Рада України
Портал відкритих даних

Законодавство України

ІПС "Законодавство України" Верховної Ради України в Інтернет/Інтранет, набори якої представлені в окремому реєстрі на Порталі відкритих даних ВРУ, також має API для завантаження й оновлення текстів (та їх редакцій) всіх нормативно-правових документів, які в ній знаходяться.

Для того, щоб скористатися цим API потрібно:

  1. передавати в запитах UserAgent рядок "OpenData" або встановити куку OpenData будь-яке значення,
  2. формувати посилання на документи та переліки наступного вигляду:

Документ або список Формат URL
Документи
Текст документа nreg HTML http://data.rada.gov.ua/laws/show/nreg
Картка документа nreg HTML http://data.rada.gov.ua/laws/card/nreg
Документ повністю nreg JSON http://data.rada.gov.ua/laws/show/nreg.json
Картка документа nreg JSON http://data.rada.gov.ua/laws/card/nreg.json
Чистий текст документа nreg TXT http://data.rada.gov.ua/laws/show/nreg.txt
Списки документів
Список поновлених документів HTML http://data.rada.gov.ua/laws/main/r
Список найновіших надходжень (за день) HTML http://data.rada.gov.ua/laws/main/nn
Список нових надходжень (30 днів) HTML http://data.rada.gov.ua/laws/main/n
Список всіх документів (по сторінках) HTML http://data.rada.gov.ua/laws/main/a[/page1]
Список nreg номерів поновлених документів TXT http://data.rada.gov.ua/laws/main/r.txt
Список dokid номерів поновлених документів JSON http://data.rada.gov.ua/laws/main/r.json
Список RSS поновлених документів XML http://data.rada.gov.ua/laws/main/r.xml
Список карток та посилань на документи, розділених табуляціями TSV http://data.rada.gov.ua/laws/main/r.tsv

Зауваження: API повертає дату та час оновлення документа чи списка у заголовку HTTP (Last-Modified), тому враховуйте це при програмуванні роботів. Щоб зменшити трафік та навантаження за рахунок перевірки (If-Modified-Since), зберігайте та повертайте її серверу при наступному запиті.

Структури даних

Опис структур даних в картці документа знаходится у файлах по карткам та історії документів на Порталі. Але ми зібрали їх для зручності у таблиці нижче:

Група
section
Елемент
element
Формат
format
Параметри
attributes
Призначення
annotation
docs doc object[\t] @doc_card=(dokid nreg nazva status types organs minjust npix) Картка документа
doc dokid integer index=true Ідентифікатор документа
doc nreg string pattern=^[0-9nprvz][0-9\/\_\-a-zа-яїіёєґ]{3,11}$ Системний номер документа
doc nazva string Назва документа
doc status object[:], short default=0, reference=#stan, @stat_card=(status status_from status_to) Стан документа
doc types array[|], integer notnull, unique, reference=#typs Види документа
doc organs object[:] @org_card=(orgid orgdat orgnum) Видавники документа
doc minjust object[:] @min_card=(minid mindat minnum) Реєстрація документа
doc npix byte default=0 Номер картинки для відображення у списку
docs ist object[\t] @ist_card=(dokid history links publics temy klasy tags komitet bookmark) Історія документа, публікації, класифікація, зв'язки
ist history array[|], object[:] @hist_card=(poddat podid pidstava) Історія документа
ist links object[#] @link_card=(pos_links pr_links zv_links text_links) Відношення документа
ist publics array[|], object[:] @pubs_card=(pubdat vydid n_pub) Публікації документа
ist temy array[|], integer reference=#temy Теми документа
ist klasy array[|], integer reference=#klasname Класифікація документа
ist tags array[|], integer reference=#tags Ознаки документа
ist komitet array[|], integer reference=#koms Комітети документа
ist bookmark object[#] reference=#book, @book_card=(book_pos book_cnt) Інформація про закладки в тексті

Зворотній зв'язок

Ви можете залишити свій коментар або запитати набір через форму зворотного зв'язку...вгору