Автор електронного документа (Всі визначення терміна — 3)

Автор електронного документа - фізична або юридична особа, яка створила електронний документ

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.11.2018

Автор електронного документа — фізична або юридична особа, яка створила електронний документ.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.06.2005

Адресат (Всі визначення терміна — 7)

Адресат - фізична або юридична особа, якій адресується електронний документ

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.11.2018

Адресат — фізична або юридична особа, якій адресується електронний документ.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.06.2005

Дані (Всі визначення терміна — 9)

Дані - інформація, яка подана у формі, придатній для її оброблення електронними засобами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.11.2018

Дані електронного документа

Дані — інформація, яка подана у формі, придатній для її оброблення електронними засобами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.06.2005

Електронний документ (Всі визначення терміна — 7)

Електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.11.2018

Електронний документ — документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.06.2005

Електронний документообіг (обіг електронних документів) (Всі визначення терміна — 2)

Електронний документообіг (обіг електронних документів) - сукупність процесів створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.11.2018

Електронний документообіг (обіг електронних документів) — сукупність процесів створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.06.2005

Електронний підпис (Всі визначення терміна — 5)

Електронний підпис є обов'язковим реквізитом електронного документа, який використовується для ідентифікації автора та/або підписувача електронного документа іншими суб'єктами електронного документообігу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.06.2005

Обов'язковий реквізит електронного документа

Обов'язковий реквізит електронного документа — обов'язкові дані в електронному документі, без яких він не може бути підставою для його обліку і не матиме юридичної сили.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.06.2005

Обов'язковий реквізит електронного документа (Всі визначення терміна — 2)

Обов’язковий реквізит електронного документа - обов’язкові дані в електронному документі, без яких він не може бути підставою для його обліку і не матиме юридичної сили

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.11.2018

Оригінал електронного документа (Всі визначення терміна — 2)

Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги"

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.11.2018

Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов'язковими реквізитами, у тому числі з електронним цифровим підписом автора.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.06.2005

Посередник (Всі визначення терміна — 3)

Посередник — фізична або юридична особа, яка в установленому законодавством порядку здійснює приймання, передавання (доставку), зберігання, перевірку цілісності електронних документів для задоволення власних потреб або надає відповідні послуги за дорученням інших суб'єктів електронного документообігу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.06.2005

Посередник - фізична або юридична особа, яка в установленому законодавством порядку здійснює приймання, передавання (доставку), зберігання, перевірку цілісності електронних документів для задоволення власних потреб або надає відповідні послуги за дорученням інших суб’єктів електронного документообігу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.11.2018

Суб'єкти електронного документообігу

Суб'єкти електронного документообігу — автор, підписувач, адресат та посередник, які набувають передбачених законом або договором прав і обов'язків у процесі електронного документообігу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.06.2005

Суб'єкти електронного документообігу

Суб’єкти електронного документообігу - автор, підписувач, адресат та посередник, які набувають передбачених законом або договором прав і обов’язків у процесі електронного документообігу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.11.2018


вгору