Про захист персональних даних
Закон України від 01.06.20102297-VI

База персональних даних

База персональних даних — іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Володілець бази персональних даних

Володілець бази персональних даних — фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб'єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Державний реєстр баз персональних даних

Державний реєстр баз персональних даних — єдина державна інформаційна система збору, накопичення та обробки відомостей про зареєстровані бази персональних даних.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Згода суб'єкта персональних даних

Згода суб'єкта персональних даних — будь-яке документоване, зокрема письмове, добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Знеособлення персональних даних

Знеособлення персональних даних — вилучення відомостей, які дають змогу ідентифікувати особу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Обробка персональних даних

Обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Персональні дані (Всі визначення терміна — 10)

Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Розпорядник бази персональних даних

Розпорядник бази персональних даних — фізична чи юридична особа, якій володільцем бази персональних даних або законом надано право обробляти ці дані.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Суб'єкт персональних даних

Суб'єкт персональних даних — фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011


вгору