Про охорону археологічної спадщини
Закон України від 18.03.20041626-IV

Археологічна розвідка

Археологічна розвідка — вид наукового дослідження археологічної спадщини, не пов'язаний з руйнуванням культурного шару (крім обмеженого шурфування для визначення товщини культурного шару) об'єкта археологічної спадщини і спрямований на виявлення, локалізацію (картографування), інтерпретацію об'єктів археологічної спадщини, уточнення даних про вже відомі об'єкти археологічної спадщини.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Археологічна спадщина України

Археологічна спадщина України (далі — археологічна спадщина) — сукупність об'єктів археологічної спадщини, що перебувають під охороною держави, та пов'язані з ними території, а також рухомі культурні цінності (археологічні предмети), що походять з об'єктів археологічної спадщини.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Археологічні розкопки

Археологічні розкопки — вид наукового дослідження археологічної спадщини, спрямований на пошук і вивчення археологічних залишків на території об'єкта археологічної спадщини, що здійснюється шляхом систематичного обстеження земної чи підводної поверхні та включає земляні і підводні роботи, наслідком яких може бути часткове або повне руйнування досліджуваного об'єкта.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Дозвіл (Всі визначення терміна — 16)

Дозвіл — документ установленого зразка, виданий центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини, що дає право на проведення археологічних розвідок, розкопок на території пам'ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, історичних ареалах населених місць, а також на дослідження решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею та водою.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Дослідник археологічної спадщини

Дослідник археологічної спадщини (далі — археолог) — вчений (громадянин України, іноземець або особа без громадянства), який має відповідну фахову освіту і кваліфікацію, професійно здійснює археологічні дослідження із складенням наукової звітності та публікацією наукових результатів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Кваліфікаційний документ

Кваліфікаційний документ — посвідчення установленого зразка, що визначає фаховий рівень дослідника.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Наукове дослідження археологічної спадщини

Наукове дослідження археологічної спадщини (далі — археологічне дослідження) — наукова діяльність, спрямована на здобуття нових знань про об'єкти археологічної спадщини, закономірності розвитку давнього суспільства і людини на основі результатів аналізу археологічних матеріалів і документованої інформації (публікацій, наукових звітів тощо) археологічного характеру.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Об'єкт археологічної спадщини

Об'єкт археологічної спадщини (далі — археологічний об'єкт) — місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їх частини, пов'язані з ними території чи водні об'єкти, створені людиною, незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінності з археологічного, антропологічного та етнографічного погляду і повністю або частково зберегли свою автентичність.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Охорона археологічної спадщини

Охорона археологічної спадщини — комплекс заходів, що здійснюються відповідно до законодавства органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями, громадянами, спрямованих на ведення обліку (виявлення, наукове вивчення, класифікацію, картографування, державну реєстрацію), захист, збереження, належне утримання, відповідне використання, консервацію, реставрацію, реабілітацію та музеєфікацію об'єктів археологічної спадщини, а також поширення знань про археологічну спадщину.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Пам'ятка археології

Пам'ятка археології (далі — археологічна пам'ятка) — археологічний об'єкт національного або місцевого значення, занесений до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012


вгору