Документ 873-2003-п, поточна редакція — Редакція від 20.12.2017, підстава - 986-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 червня 2003 р. N 873
Київ
Про внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України з питань державного управління
у сфері пожежної безпеки
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 2030 ( 2030-2003-п ) від 26.12.2003
N 346 ( 346-2011-п ) від 28.03.2011
N 1102 ( 1102-2011-п ) від 26.10.2011
N 440 ( 440-2013-п ) від 05.06.2013
N 5 ( 5-2014-п ) від 09.01.2014
N 609 ( 609-2015-п ) від 05.08.2015
N 1057 ( 1057-2015-п ) від 16.12.2015
N 1171 ( 1171-2015-п ) від 30.12.2015
N 986 ( 986-2017-п ) від 18.12.2017 }

Відповідно до Указу Президента України від 27 січня 2003 р.
N 47 ( 47/2003 ) "Про заходи щодо вдосконалення державного
управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення від
наслідків надзвичайних ситуацій" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2003 р. N 873
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 липня
1994 р. N 508 ( 508-94-п ) (ЗП України, 1994 р., N 11, ст. 270;
Офіційний вісник України, 1998 р., N 38, ст. 1399; 1999 р., N 16,
ст. 651, N 34, ст. 1772, N 42, ст. 2107; 2000 р., N 23, ст. 958;
2002 р., N 47, ст. 2146):
1) у пунктах 8, 9 і 14 постанови слова "Міністерство
внутрішніх справ" у всіх відмінках замінити словами "Міністерство
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи" у відповідному відмінку;
2) у Положенні про Державну пожежну охорону, затвердженому
зазначеною постановою:
у тексті Положення абревіатуру "МВС" замінити абревіатурою
"МНС", а слова "органи державної виконавчої влади" в усіх
відмінках - словами "органи виконавчої влади" у відповідному
відмінку;
абзац перший пункту 2 викласти у такій редакції:
"2. До складу державної пожежної охорони входять Державний
департамент пожежної безпеки МНС, територіальні органи управління
Державного департаменту пожежної безпеки МНС в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
підрозділи, допоміжні служби, науково-дослідні установи,
пожежно-технічні навчальні заклади, підприємства, Державний центр
сертифікації виробів протипожежного та аварійно-рятувального
призначення МНС";
у підпункті 16 пункту 5 слово "сільської" замінити словом
"місцевої";
пункт 6 викласти у такій редакції:
"6. Державний пожежний нагляд (далі - держпожнагляд)
здійснюють Державний департамент пожежної безпеки (урядовий орган
державного управління у сфері держпожнагляду), територіальні
органи управління Державного департаменту пожежної безпеки МНС в
Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
(територіальні органи держпожнагляду), підрозділи, підпорядковані
безпосередньо Державному департаменту пожежної безпеки, загони і
частини державної пожежної охорони (місцеві органи держпожнагляду)
згідно із Законом України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ), цим
Положенням, нормативними актами МНС";
абзац третій пункту 12 викласти у такій редакції:
"Контроль за виконанням правил пожежної безпеки на об'єктах
Міноборони, МВС, СБУ, Держкомкордону та Державного департаменту з
питань виконання покарань здійснюється їх службами пожежної
безпеки";
у пунктах 28, 29 та абзаці другому пункту 38 слова "органи
внутрішніх справ" у всіх відмінках замінити словами "система МНС"
у відповідному відмінку;
пункт 33 викласти у такій редакції:
"33. Особи, прийняті на посади рядового і начальницького
складу державної пожежної охорони, проходять початкову професійну
підготовку в навчальних центрах (пунктах) територіальних органів
управління Державного департаменту пожежної безпеки та в
пожежно-технічних навчальних закладах МНС";

{ Підпункт 3 пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови
КМ N 2030 ( 2030-2003-п ) від 26.12.2003 }

4) додаток 1 до зазначеної постанови викласти у такій
редакції:
"Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 липня 1994 р. N 508
( 508-94-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2003 р. N 873)
ПЕРЕЛІК
міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, компаній та корпорацій, на об'єктах яких
утворюються підрозділи відомчої пожежної
(пожежно-сторожової) охорони
МВС
Міноборони
Мінтранс (об'єкти залізничного, авіаційного, морського,
річкового транспорту)
Держкомкордон
Держлісгосп
Держкомрезерв
СБУ
Державний департамент з питань виконання покарань
ДАК "Хліб України"
Укрметротунельбуд".

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 5
( 5-2014-п ) від 09.01.2014 }

3. У пунктах 2 і 3 постанови Кабінету Міністрів України від
8 жовтня 1997 р. N 1128 ( 1128-97-п ) "Про забезпечення
транспортних засобів первинними засобами пожежогасіння" (Офіційний
вісник України, 1997 р., число 41, с. 59) слова "Міністерству
внутрішніх справ" замінити словами "Міністерству з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи".

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1102
( 1102-2011-п ) від 26.10.2011 }

{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 609
( 609-2015-п ) від 05.08.2015 }

{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 440
( 440-2013-п ) від 05.06.2013 }

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 986
( 986-2017-п ) від 18.12.2017 }

{ Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1057
( 1057-2015-п ) від 16.12.2015 }

{ Пункт 9 втратив чинність одночасно з набранням чинності
Указом Президента ( 402/2011 ) на підставі Постанови КМ N 346
( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }

{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1171
( 1171-2015-п ) від 30.12.2015 }

{ Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1171
( 1171-2015-п ) від 30.12.2015 }вгору