Документ 845-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.09.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.09.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 вересня 2019 р. № 845
Київ

Деякі питання соціальної підтримки осіб, яких було незаконно позбавлено особистої свободи

З метою соціальної підтримки осіб, яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окупованій території України та/або території Російської Федерації, звільнених 7 вересня 2019 р., Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що одноразова грошова допомога особам, яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окупованій території України та/або території Російської Федерації, звільненим 7 вересня 2019 р., виплачується у розмірі 100 тис. гривень.

2. Затвердити Порядок виплати одноразової грошової допомоги особам, яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окупованій території України та/або території Російської Федерації, звільненим 7 вересня 2019 р., що додається.

3. Пункт 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів, соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов’язаних з їх відвідуванням, надання особам, позбавленим особистої свободи, та членам їх сімей правової допомоги, медичних та соціальних послуг, а також деокупаційних заходів, здійснення виплат державних стипендій імені Левка Лук’яненка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 328 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 37, ст. 1291, № 62, ст. 2142, № 86, ст. 2829, № 100, ст. 3311; 2019 р., № 30, ст. 1055), доповнити підпунктом 7 такого змісту:

“7) здійснення виплат одноразової грошової допомоги особам, яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окупованій території України та/або території Російської Федерації, звільнених 7 вересня 2019 р., відповідно до Порядку виплати одноразової грошової допомоги особам, яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окупованій території України та/або території Російської Федерації, звільненим 7 вересня 2019 р., затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2019 р. № 845 “Деякі питання соціальної підтримки осіб, яких було незаконно позбавлено особистої свободи”.”.

4. Міністерству з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб здійснювати виплату передбаченої пунктом 1 цієї постанови допомоги до набрання чинності актом Кабінету Міністрів України щодо можливості забезпечення здійснення Міністерством у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб повноважень та виконання функцій Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, що припиняється.

Прем'єр-міністр України

О.ГОНЧАРУК

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 вересня 2019 р. № 845

ПОРЯДОК
виплати одноразової грошової допомоги особам, яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окупованій території України та/або території Російської Федерації, звільненим 7 вересня 2019 р.

1. Цей Порядок визначає механізм виплати одноразової грошової допомоги особам, яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окупованій території України та/або території Російської Федерації, звільненим 7 вересня 2019 р. (далі - допомога).

2. Допомога виплачується особам, які включені до переліку осіб, яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окупованій території України та/або території Російської Федерації, звільненим 7 вересня 2019 р. (далі - особи, яких було незаконно позбавлено особистої свободи), що формується СБУ та передається до МТОТ.

3. Для виплати допомоги особа, яку було незаконно позбавлено особистої свободи, звертається до МТОТ з відповідною заявою, в якій зазначаються реквізити її особового рахунка, відкритого у банківській установі, на який перераховується допомога.

До заяви додаються:

копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України особи, яку було незаконно позбавлено особистої свободи;

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків особи, яку було незаконно позбавлено особистої свободи (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті).

4. МТОТ після зіставлення заяви та документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, з переліком осіб, яких було незаконно позбавлено особистої свободи, перераховує відповідні кошти на особовий рахунок особи, яку було незаконно позбавлено особистої свободи, відкритий у банківській установі, який зазначено в заяві.

5. Якщо особа, яку було незаконно позбавлено особистої свободи, має право на отримання допомоги, передбаченої цим Порядком, та допомоги, передбаченої Порядком виплати одноразової грошової допомоги особам, яких було незаконно затримано в результаті акту збройної агресії з боку Російської Федерації, що відбувся 25 листопада 2018 р. в районі Керченської протоки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2018 р. № 1066 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 100, ст. 3311), виплата допомоги здійснюється за однією з підстав за вибором особи, яку було незаконно позбавлено особистої свободи.

6. МТОТ формує та зберігає протягом строку, встановленого законодавством, особові справи осіб, яким виплачено допомогу.

7. Контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів, виділених для виплати допомоги, здійснюється в установленому законодавством порядку.вгору