Документ 843-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.09.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.09.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 вересня 2019 р. № 843
Київ

Про внесення змін до Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1128 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 109, № 91, ст. 2973; 2017 р., № 2, ст. 47; 2018 р., № 35, ст. 1234), - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2019 р. № 831, зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

О.ГОНЧАРУК

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 вересня 2019 р. № 843

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації

1. У пункті 5:

1) в абзаці першому слова “Перед розглядом скарги по суті комісія” замінити словами “Комісія протягом п’яти робочих днів з дати реєстрації скарги суб’єктом розгляду скарги”;

2) підпункт 2 викласти в такій редакції:

“2) чи оформлено скаргу з дотриманням вимог, визначених Законами;”.

2. Пункт 6 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі наявності у суб’єкта розгляду скарги інших скарг з питання, порушеного у скарзі, розгляд таких скарг по суті об’єднується та здійснюється у строки, які обраховуються з дати реєстрації скарги, поданої раніше.”.

3. Пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. У разі коли встановлено, що скаргу оформлено без дотримання вимог, визначених Законами, суб’єкт розгляду скарги на підставі висновку комісії приймає мотивоване рішення про відмову у задоволенні скарги без розгляду її по суті із зазначенням вичерпної інформації про підстави для такої відмови. Згадане рішення у формі наказу не позбавляє особу права на повторне звернення із скаргою в межах визначених законодавством строків.”.

4. В абзаці третьому пункту 18 слова “на офіційному веб-сайті Мін’юсту” замінити словами “на офіційних веб-сайтах Мін’юсту, головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, мм. Києві та Севастополі”.вгору