Документ 842-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.09.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.09.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 вересня 2019 р. № 842
Київ

Деякі питання використання коштів в рамках реалізації спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком проекту “Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові”

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові, що додаються.

2. Установити, що кошти, передбачені у державному бюджеті за програмою 3511610 “Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові”, надаються комунальному підприємству “Харківський метрополітен” на умовах строковості, повернення та платності і спрямовуються на оплату 50 відсотків вартості закупівлі товарів, робіт та послуг, необхідних для реалізації спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком проекту “Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові”, відповідно до положень Фінансової угоди (Проект “Розширення харківського метрополітену” (Проект “Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харків”) між Україною та Європейським інвестиційним банком від 11 грудня 2017 р. та Кредитної угоди (Проект “Подовження метрополітену у м. Харкові” (“Подовження третьої лінії метро у м. Харкові”) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку від 11 грудня 2017 р. та договорів про передачу коштів позики, укладених в рамках проекту “Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові”.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім положень у частині використання позики Європейського інвестиційного банку в рамках реалізації зазначеного у пункті 2 цієї постанови спільного проекту, які набирають чинності одночасно із законом про ратифікацію Фінансової угоди (Проект “Розширення харківського метрополітену” (Проект “Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харків”) між Україною та Європейським інвестиційним банком від 11 грудня 2017 року.

Прем'єр-міністр України

О.ГОНЧАРУК

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 вересня 2019 р. № 842

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові (далі - субвенція) за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету.

Джерелом надходження субвенції є позика Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), залучена Україною відповідно до Кредитної угоди (Проект “Подовження метрополітену у м. Харкові” (“Подовження третьої лінії метро у м. Харкові”) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку від 11 грудня 2017 р. (далі - Кредитна угода) та позика Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), залучена Україною відповідно до Фінансової угоди (Проект “Розширення харківського метрополітену” (Проект “Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харків”) між Україною та Європейським інвестиційним банком від 11 грудня 2017 р. (далі - Фінансова угода).

2. Головним розпорядником субвенції є Мінфін. Відповідальним виконавцем відповідної бюджетної програми за міським бюджетом м. Харкова є Харківська міська рада, яка визначає розпорядника субвенції за міським бюджетом м. Харкова. Одержувачем субвенції є комунальне підприємство “Харківський метрополітен”.

3. Субвенція спрямовується на закупівлю товарів, робіт та послуг, необхідних для реалізації проекту “Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові”) (далі - проект), опис якого наведено в додатку A до Фінансової угоди та частинах “А”, “В”, “С” та “D”, передбачених пунктом 2 додаткової статті 1 до Кредитної угоди.

4. Використання субвенції здійснюється з дотриманням умов Кредитної та Фінансової угод, договорів про передачу коштів позики, укладених у рамках проекту.

Субвенція не може використовуватися для сплати податків, зборів та митних платежів, погашення штрафних санкцій та/або пені, що нараховується за порушення умов договорів, укладених в рамках проекту.

5. Умовами надання субвенції є:

співфінансування (фінансування) з міського бюджету м. Харкова та/або за рахунок коштів одержувача субвенції витрат на сплату податку на додану вартість, що включається до вартості товарів, робіт, послуг, що закуповуються в рамках проекту, та/або інших витрат, пов’язаних з реалізацією проекту. Таке співфінансування (фінансування) здійснюється у розмірі не менш як 3 відсотки обсягу субвенції у відповідному році;

підтвердження здійснення зазначеного співфінасування (фінансування) у попередньому бюджетному періоді;

залишення у власності територіальної громади м. Харкова створених, відремонтованих, модернізованих за результатами реалізації проекту об’єктів та використання їх за цільовим призначенням;

своєчасне та повне відшкодування одержувачем субвенції та/або Харківською міською радою у визначений Мінфіном строк витрат державного бюджету на погашення та обслуговування позик ЄБРР та ЄІБ, що надаються в обсягах, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету за програмою 3511610 “Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові”;

внесення одержувачем субвенцій та/або Харківською міською радою до державного бюджету плати за надання позик ЄБРР та ЄІБ у розмірі, встановленому абзацом другим пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 875 “Про залучення позики від Європейського банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту “Розширення метрополітену у м. Харкові” та абзацом другим пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 874 “Про залучення позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проекту “Розширення системи харківського метрополітену”.

При цьому:

сума разової комісії, списана ЄБРР, є коштами, які надані одержувачу субвенції в день її списання ЄБРР на свою користь у сумі гривневого еквіваленту такої комісії, розрахованого за офіційним курсом Національного банку на день списання разової комісії;

комісія за проведення оцінки в обсязі 50 тис євро, утримана ЄІБ з першого траншу позики, є коштами, які надані одержувачу субвенції в день перерахування ЄІБ першого траншу у сумі гривневого еквіваленту, розрахованого за офіційним курсом Національного банку на день зарахування першого траншу.

6. Субвенція за рахунок позики ЄБРР надається шляхом перерахування ЄБРР коштів за заявками на їх вибірку, оформленими відповідно до положень Кредитної угоди та договору про передачу коштів позики, укладеного в рамках проекту, постачальникам товарів (виконавцям робіт або надавачам послуг) за договорами, укладеними одержувачем субвенції у рамках проекту, на виконання грошових зобов’язань одержувача субвенції за такими договорами.

Субвенція за рахунок позики ЄІБ надається шляхом перерахування ЄІБ коштів за заявками на їх вибірку, оформленими відповідно до положень Фінансової угоди та договору про передачу коштів позики, укладеного у рамках проекту, на рахунок Мінфіну в АТ “Укрексімбанк”, відкритий для цілей проекту, та із зазначеного рахунка - постачальникам товарів (виконавцям робіт або надавачам послуг) за договорами, укладеними одержувачем субвенції з метою реалізації проекту, на виконання грошових зобов’язань одержувача субвенції за такими договорами.

Заявки на вибірку коштів підписуються уповноваженою особою Мінфіну, Харківським міським головою або іншим уповноваженим представником Харківської міської ради, уповноваженою особою одержувача субвенції відповідно до договорів про передачу коштів позики, укладених у рамках проекту.

7. Кошти, вибрані Україною відповідно до положень Кредитної угоди, є коштами субвенції, що передані з державного бюджету до міського бюджету м. Харкова, та коштами міського бюджету, що передані з міського бюджету розпоряднику субвенції за міським бюджетом м. Харкова, від розпорядника субвенції за міським бюджетом м. Харкова одержувачу субвенції, а від одержувача субвенції - постачальнику товарів (виконавцю робіт або надавачу послуг) у день їх вибірки Україною у сумі гривневого еквіваленту вибраних коштів, розрахованого за офіційним курсом Національного банку на день їх вибірки, або у разі здійснення ЄБРР платежу в гривні - у сумі такого платежу.

Кошти, вибрані Україною відповідно до положень Фінансової угоди, вважаються коштами субвенції, що передані з державного бюджету до міського бюджету м. Харкова у сумі гривневого еквіваленту вибраних коштів, розрахованого за офіційним курсом Національного банку на день їх вибірки.

8. Харківська міська рада та одержувач субвенції зобов’язані до першого подання платіжних документів подати Мінфіну необхідні підтвердження повноважень та зразки підписів осіб, які мають право підписувати (погоджувати) платіжні документи.

9. Відображення одержувачем субвенції у бухгалтерському обліку та звітності операцій з коштами, отриманими відповідно до договорів про передачу коштів позики, укладених у рамках проекту, здійснюється на підставі інформації про фактичний стан використання позик, залучених Україною відповідно до Кредитної та Фінансової угод.

Мінфін подає таку інформацію одержувачу субвенції за формою згідно з додатком 1 протягом п’яти робочих днів з дати здійснення оплати за відповідним рахунком/ платіжним сертифікатом /актом виконаних робіт.

10. Відображення розпорядником субвенції за міським бюджетом м. Харкова субвенції у бухгалтерському обліку, фінансовій і бюджетній звітності операцій у частині доходів і видатків місцевого бюджету за рахунок субвенції, джерелом надходження якої є позика ЄБРР та/або позика ЄІБ, здійснюється на підставі інформації про фактичний стан використання кредитних позик, залучених Україною відповідно до Кредитної та Фінансової угод. Мінфін подає таку інформацію за формою згідно з додатком 1 розпоряднику субвенції за міським бюджетом м. Харкова протягом п’яти робочих днів з дати здійснення оплати (крім податку на додану вартість) за відповідним рахунком/ платіжним сертифікатом/ актом виконаних робіт за рахунок субвенції спеціального фонду.

11. Мінфін з метою відображення в обліку та звітності про виконання бюджетів у частині проведення видатків державного бюджету та доходів і видатків місцевого бюджету за рахунок субвенції протягом п’яти робочих днів з дати здійснення частини оплати (крім податку на додану вартість) за відповідним рахунком/платіжним сертифікатом/актом виконаних робіт за рахунок субвенції спеціального фонду, джерелом надходження якої є позика ЄБРР та/або позика ЄІБ, подає Казначейству розпорядження за формою згідно з додатком 2.

12. Казначейство забезпечує відображення органами Казначейства в обліку та звітності про виконання бюджетів операцій в частині проведення видатків державного бюджету та доходів і видатків місцевого бюджету м. Харкова за рахунок субвенції, джерелом надходження якої є позика ЄБРР та/або позика ЄІБ, за відповідними кодами бюджетної класифікації у розрізі доходів, видатків та кредитування бюджетів у національній валюті (у відповідному гривневому еквіваленті євро).

13. Видатки, пов’язані з фінансуванням капітального будівництва, здійснюються за умови наявності затверджених проектів будівництва та результатів проведення їх експертизи відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674), титулів об’єктів, що затверджені відповідно до Порядку затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17; 2015 р., № 97, ст. 3320).

Під час використання субвенції на будівництво, реконструкцію, реставрацію, ремонт об’єктів цивільного та громадського призначення Харківська міська рада/одержувач субвенції повинні забезпечувати обов’язкове врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм, стандартів та правил.

14. Одержувач субвенції подає щомісяця до 10 числа наступного періоду розпоряднику субвенції за міським бюджетом м. Харкова звіт про використання коштів місцевого бюджету, джерелом надходження яких є субвенція.

15. Розпорядник субвенції за міським бюджетом м. Харкова подає щомісяця до 20 числа наступного періоду Мінфіну звіт про використання субвенції.

16. Відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням субвенції, а також відображення у бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, здійснюються в установленому законодавством порядку.

17. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності в частині кредитування та використання субвенції, а також контроль за її цільовим використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.Додаток 1
до Порядку та умов

ІНФОРМАЦІЯ
про фактичний стан використання позик ЄБРР та ЄІБ, залучених Україною відповідно до Кредитної угоди (Проект “Подовження метрополітену у м. Харкові” (“Подовження третьої лінії метро у м. Харкові”) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку від 11 грудня 2017 р. та Фінансової угоди (Проект “Розширення харківського метрополітену” (Проект “Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харків”) між Україною та Європейським інвестиційним банком від 11 грудня 2017 р.

Номер проекту

Код позики

Дата платежу

Сума платежу

Валюта платежу

Сума у валюті позики, євро

Курс євро до гривні, встановлений Національним банком на дату здійснення платежу

Сума, гривень

Постачальник товарів (виконавець робіт, послуг), на рахунок якого перераховано кошти

Коди бюджетної класифікації

КПКВК

КЕКВ/ККК

КМБ

ККДБ

КПКВКМБ

_______________________ 
(посада)

____________________ 
(підпис)

_______________________ 
(ініціали та прізвище)Додаток 2
до Порядку та умов


ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________
(посада, ініціали та прізвище)

МП

Державна казначейська служба
Головний розпорядник бюджетних коштів: Міністерство фінансів
Ідентифікаційний код __________________________

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № ___
від _______________ 20__ р.

Відобразити в обліку та звітності про виконання бюджетів у частині проведення видатків державного бюджету та доходів і видатків місцевого бюджету за рахунок субвенції з державного бюджету міському бюджету м. Харкова на подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові такі операції за спеціальним фондом за зазначеними кодами бюджетної класифікації у розрізі доходів, видатків та кредитування бюджетів:

Номер проекту

Код позики

Дата платежу

Сума платежу

Валюта платежу

Сума у валюті позики, євро

Курс євро до гривні, встановлений Національним банком на дату здійснення платежу

Сума, гривень

Постачальник товарів, виконавець робіт, послуг, на рахунок якого перераховано кошти

Коди бюджетної класифікації

КПКВК

КЕКВ/ ККК

КМБ

ККДБ

КПКВКМБ

_____________________ 
(посада)

____________________ 
(підпис)

___________________________ 
(ініціали та прізвище)
вгору