Документ 457-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 27.07.2017, підстава - 509-2017-п
( Остання подія — Редакція, відбудеться 01.07.2019, підстава - 367-2019-п. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 24 червня 2015 р. № 457
Київ

Деякі питання надання нотаріусам доступу до Державного земельного кадастру

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 509 від 12.07.2017 - застосовується з 1 жовтня 2017 року}

Відповідно до частини четвертої статті 46-1 Закону України “Про нотаріат” та частини першої статті 38 Закону України “Про Державний земельний кадастр” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок забезпечення доступу нотаріусів до Державного земельного кадастру, що додається.

2. Внести до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 89, ст. 3598; 2013 р., № 80, ст. 2975; 2014 р., № 97, ст. 2786; 2015 р., № 46, ст. 1472), зміни, що додаються.

3. Ця постанова набирає чинності через 30 днів з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 72
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2015 р. № 457

ПОРЯДОК
забезпечення доступу нотаріусів до Державного земельного кадастру

1. Цей Порядок визначає умови та підстави доступу нотаріусів до Державного земельного кадастру (далі - Кадастр) для здійснення пошуку відомостей про зареєстровану земельну ділянку під час вчинення нотаріальних дій щодо такої ділянки (крім посвідчення заповіту) для формування витягу з Кадастру про земельну ділянку.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 509 від 12.07.2017 - застосовується з 1 жовтня 2017 року}

2. Надання нотаріусам доступу до Кадастру здійснюється за допомогою програмного забезпечення Кадастру шляхом підключення до нього з використанням телекомунікаційних каналів зв’язку та електронного цифрового підпису.

Послуги із забезпечення доступу нотаріусів до Кадастру, а саме підключення, технічне і технологічне супроводження такого доступу надаються адміністратором Кадастру (далі - адміністратор) на платній основі згідно з договором, укладеним між приватним нотаріусом та адміністратором.

Інформаційно-консультативні послуги з питань роботи з програмним забезпеченням Кадастру надаються нотаріусам безоплатно до моменту підключення шляхом проведення одноденних занять згідно з договором, укладеним між приватним нотаріусом та адміністратором.

Додаткові інформаційно-консультативні послуги з питань роботи з програмним забезпеченням Кадастру надаються нотаріусам на платній основі згідно з договором, укладеним між приватним нотаріусом та адміністратором.

Зазначені послуги, у тому числі додаткові, надаються на підставі відповідних договорів, що укладаються між головним територіальним управлінням юстиції, у трудових відносинах з яким перебуває державний нотаріус, та адміністратором.

3. Пошук відомостей про зареєстровану земельну ділянку у Кадастрі здійснюється за її кадастровим номером.

4. Нотаріус вживає заходів до забезпечення зберігання, запобігання несанкціонованому доступу та поширенню інформації, отриманої в результаті доступу до Кадастру, відповідно до законодавства.

5. За видачу витягу з Кадастру про земельну ділянку справляється плата, крім установлених законом випадків, у розмірі, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 “Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 59, ст. 2374; 2012 р., № 65, ст. 2669; 2015 р., № 46, ст. 1472).

6. Головні територіальні управління юстиції Мін’юсту в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі у разі звільнення державного нотаріуса або припинення (зупинення) нотаріальної діяльності приватного нотаріуса не пізніше наступного дня письмово повідомляють про це Держгеокадастру. Відповідне повідомлення є підставою для припинення доступу нотаріуса до Кадастру.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2015 р. № 457

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку ведення Державного земельного кадастру

1. У пункті 188:

1) після слова “Порядку” доповнити словами “(крім нотаріусів)”;

2) доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Надання доступу до Державного земельного кадастру в режимі читання нотаріусам здійснюється його адміністратором за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру з використанням телекомунікаційних каналів зв'язку та електронного цифрового підпису.

Доступ нотаріусів до Державного земельного кадастру з метою отримання відомостей в електронній формі забезпечується після їх підключення до зазначеного Кадастру.

Послуги із забезпечення доступу нотаріусів до Кадастру, а саме підключення, технічне і технологічне супроводження такого доступу надаються адміністратором Державного земельного кадастру на платній основі згідно з договором між нотаріусом та адміністратором зазначеного Кадастру.”.

2. Абзац перший пункту 189 після слова “Порядку” доповнити словами “(крім нотаріусів)”.вгору