Документ 414-2012-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.05.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.05.2012. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 травня 2012 р. № 414
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. № 219 і від 1 серпня 2011 р. № 835

Кабінет Міністрів України  постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. № 219 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з проведення земельної реформи, збереження, відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 18, ст. 756) і від 1 серпня 2011 р. № 835 “Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами платних адміністративних послуг” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 59, ст. 2374, № 73, ст. 2734) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 травня 2012 р. № 414

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. № 219 і від 1 серпня 2011 р. № 835

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. № 219 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з проведення земельної реформи, збереження, відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів” (Офіційний вісник України, 2011 p., № 18, ст. 756):

1) у назві та постановляючій частині постанови слова “, збереження, відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів” виключити;

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у назві слова “, збереження, відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів” виключити;

у пункті 1 слова “за програмами “Проведення земельної реформи” і ”Збереження, відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів” замінити словами “за програмою “Проведення земельної реформи”;

у пункті 2 слова “, збереження, відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів” виключити;

пункт 4 викласти у такій редакції:

“4. Бюджетні кошти використовуються на здійснення заходів щодо:

1) демаркації державного кордону;

2) ведення державного земельного кадастру;

3) проведення нормативної грошової оцінки земель;

4) розмежування земель державної та комунальної власності;

5) проведення інвентаризації земель;

6) надання громадянам визначених законодавством послуг з:

державної реєстрації земельних ділянок;

державної реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку;

розроблення технічної документації із землеустрою щодо складення документів, що посвідчують право на земельну ділянку;

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

формування файла обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файла) згідно з розробленою до 2004 року технічною документацією щодо складення документів, що посвідчують право на земельну ділянку;

видачі витягу з Поземельної книги за результатами реєстрації земельної ділянки, якій не присвоєно до 2004 року кадастровий номер та на яку не відкрито Поземельну книгу;

проведення перевірки файла обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файла).”;

пункт 5 викласти у такій редакції:

“5. Обсяги фінансування заходів визначаються Держземагентством з урахуванням пропозицій територіальних органів та затверджуються Мінагрополітики.”;

у пункті 6 слова “за погодженням з Мінфіном” виключити;

пункт 8 викласти у такій редакції:

“8. Розподіл (перерозподіл) бюджетних коштів між територіальними органами Держземагентства здійснює Мінагрополітики.”;

у пункті 11 слова “встановленому Державною казначейською службою” замінити словами “встановленому законодавством”;

доповнити Порядок новим пунктом 13 такого змісту:

“13. Держземагентство подає щомісяця до 20 числа Мінфіну та Мінагрополітики звіт про використання бюджетних коштів із зазначенням кількісних, вартісних та результативних показників виконання заходів.”;

у тексті Порядку слова “Міністерство аграрної політики та продовольства” та “Державне агентство земельних ресурсів” в усіх відмінках замінити відповідно словами “Мінагрополітики” та “Держземагентство”, а слова “Державна казначейська служба” в усіх відмінках - словом “Казначейство” у відповідному відмінку;

додаток до Порядку виключити.

2. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 “Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами платних адміністративних послуг” (Офіційний вісник України, 2011 p., № 59, ст. 2374, № 73, ст. 2734) доповнити підпунктом 4 такого змісту:

“4) плата не справляється за надання Держземагентством та його територіальними органами таких адміністративних послуг, як державна реєстрація земельних ділянок, державна реєстрація державних актів на право власності на земельну ділянку, проведення перевірки файла обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файла), видача витягу з Поземельної книги за результатами реєстрації земельної ділянки за рахунок коштів державного бюджету.”.вгору