Документ 322-2005-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.08.2015, підстава - 609-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 квітня 2005 р. N 322
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 609 ( 609-2015-п ) від 05.08.2015 }
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 квітня 2005 р. N 322
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. У графі "Вид господарської діяльності" пункту 2 переліку
органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 14 листопада 2000 р. N 1698 ( 1698-2000-п ) (Офіційний
вісник України, 2000 р., N 46, ст. 2001):
1) абзац другий доповнити словами "та їх продаж";
2) доповнити графу абзацами такого змісту:
"діяльність, пов'язана з виробництвом,
торгівлею піротехнічними засобами
діяльність, пов'язана з відкриттям та
функціонуванням стрілецьких тирів,
стрільбищ невійськового призначення,
мисливських стендів".
2. У переліку документів, які додаються до заяви про видачу
ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. N 756
( 756-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 27, ст. 1212;
2002 р., N 21, ст. 1016, N 51, ст. 2294; 2003 р., N 23, ст. 1040,
N 27, ст. 1327; 2004 р., N 36, ст. 2390):
1) пункт 3 графи "Вид господарської діяльності" доповнити
словами "та їх продаж";
2) доповнити перелік пунктами 62 і 63 такого змісту:
"62. Діяльність, пов'язана з засвідчені в установленому порядку копії установчих виробництвом, торгівлею документів (для юридичної особи) піротехнічними засобами
засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб'єкта господарювання або оренди ним приміщення, де буде провадитися відповідний вид господарської діяльності
технічні умови на кожен вид піротехнічних засобів, що будуть вироблятися суб'єктом господарювання
затверджені в установленому порядку технологічні регламенти на виробництво піротехнічних засобів
засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності
63. Діяльність, пов'язана з відкриттям засвідчені в установленому порядку копії установчих та функціонуванням стрілецьких документів (для юридичної особи) тирів, стрільбищ невійськового призначення, мисливських стендів засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб'єкта господарювання або оренди ним приміщення, території, де буде провадитися відповідний вид господарської діяльності
дозвіл на об'єкт дозвільної системи".вгору