Документ 2469-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.07.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.08.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 20
Закону України "Про оренду землі"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 49, ст.568 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Частину другу статті 20 Закону України "Про оренду землі"
( 161-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 10,
ст. 102) викласти в такій редакції:
"Право оренди земельної ділянки виникає з дня державної
реєстрації цього права відповідно до закону, що регулює державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Встановити, що до 1 січня 2012 року:
строк здійснення державної реєстрації договорів оренди
земельних ділянок не може перевищувати 14 днів з дня подачі заяви
про таку реєстрацію;
плата за державну реєстрацію договору оренди земельної
ділянки сільськогосподарського призначення не може перевищувати
трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
3. Кабінету Міністрів України:
протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 8 липня 2010 року
N 2469-VIвгору