Документ 219-2011-п, попередня редакція — Редакція від 17.04.2015, підстава - 176-2015-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 березня 2011 р. № 219
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з проведення земельної реформи

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 414 від 23.05.2012}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 414 від 23.05.2012
№ 106 від 13.02.2013
№ 543 від 07.08.2013
№ 176 від 31.03.2015}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України  постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з проведення земельної реформи, що додається.

{Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 414 від 23.05.2012}

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2011 р. № 219

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з проведення земельної реформи

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 414 від 23.05.2012}

{У тексті Порядку слова “Міністерство аграрної політики та продовольства” та “Державне агентство земельних ресурсів” в усіх відмінках замінено відповідно словами “Мінагрополітики” та “Держземагентство”, а слова “Державна казначейська служба” в усіх відмінках - словом “Казначейство” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 414 від 23.05.2012}

{У тексті Порядку слово “Мінагрополітики” замінено словом “Мінрегіон” у відповідному відмінку, а слово “Держземагентство” в усіх відмінках - словом “Держгеокадастр” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 176 від 31.03.2015}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінрегіона за програмою “Проведення земельної реформи” (далі - бюджетні кошти).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 414 від 23.05.2012}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінрегіон, відповідальним виконавцем бюджетної програми - Держгеокадастр.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 414 від 23.05.2012; в редакції Постанови КМ № 106 від 13.02.2013}

3. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є Держгеокадастр та його територіальні органи.

Одержувачем бюджетних коштів може бути державне підприємство, що належить до сфери управління Держгеокадастра та в установленому законодавством порядку залучається до здійснення заходів, визначених підпунктом 1 пункту 4 цього Порядку.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 106 від 13.02.2013}

4. Бюджетні кошти використовуються на здійснення заходів щодо:

1) ведення та функціонування, в тому числі адміністрування (здійснення заходів щодо створення та супроводження програмного забезпечення, технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист відомостей) Державного земельного кадастру;

2) проведення нормативної грошової оцінки земель;

3) проведення інвентаризації земель;

4) підготовки лотів до проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу прав (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, виплати винагороди виконавцю земельних торгів, оприлюднення результатів земельних торгів;

{Підпункт 4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 543 від 07.08.2013}

5) надання громадянам визначених законодавством послуг з державної реєстрації земельних ділянок, на які до 2004 року видано державний акт на право приватної власності на землю, державний акт на право власності на земельну ділянку, державний акт на право постійного користування землею;

6) погашення бюджетної кредиторської заборгованості, яка виникла у попередні роки та бюджетні зобов’язання за якою зареєстровані в органах Казначейства.

7) проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності.

{Пункт 4 доповнено підпунктом 7 згідно з Постановою КМ № 543 від 07.08.2013}

{Пункт 4 в редакції Постанов КМ № 414 від 23.05.2012, № 106 від 13.02.2013}

5. Для виконання бюджетної програми Держгеокадастр складає щороку відповідний план заходів і подає його на затвердження Мінрегіону. Копія плану подається у п’ятиденний строк Мінфіну.

Фінансування заходів здійснюється після затвердження зазначеного плану.

{Пункт 5 в редакції Постанов КМ № 414 від 23.05.2012, № 106 від 13.02.2013}

{Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ № 106 від 13.02.2013}

{Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ № 106 від 13.02.2013}

8. Розподіл (перерозподіл) бюджетних коштів між територіальними органами Держгеокадастра та одержувачем бюджетних коштів здійснює Мінрегіон.

{Пункт 8 в редакції Постанов КМ № 414 від 23.05.2012, № 106 від 13.02.2013}

{Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ № 106 від 13.02.2013}

10. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

11. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 414 від 23.05.2012}

12. Складення та подання звітів про виконання бюджетних програм, фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Подання одержувачем бюджетних коштів розпорядникові нижчого рівня та розпорядником нижчого рівня - головному розпорядникові звітів про фінансування робіт, передбачених планом заходів, здійснюється щокварталу не пізніше відповідно 15 і 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, за встановленою головним розпорядником формою. Копії звітів подаються Мінфіну.

{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 106 від 13.02.2013}

13. Держгеокадастр подає щомісяця до 20 числа Мінфіну та Мінрегіону звіт про використання бюджетних коштів із зазначенням кількісних, вартісних та результативних показників виконання заходів.

{Порядок доповнено пунктом 13 згідно з Постановою КМ № 414 від 23.05.2012}


{Додаток виключено на підставі Постанови КМ № 414 від 23.05.2012}вгору