Документ 18-2018-п, втратив чинність, поточна редакція — Визнання неконституційним від 25.06.2019, підстава - v008p710-19

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 січня 2018 р. № 18
Київ

{Про втрату чинності Постанови як такої, що не відповідає Конституції України (є неконституційною) див. Рішення Конституційного Суду № 8-р/2019 від 25.06.2019}

Про внесення змін до Стратегії удосконалення механізму управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Стратегії удосконалення механізму управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 413 “Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 51, ст. 1569, № 76, ст. 2322), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 січня 2018 р. № 18

ЗМІНИ,
що вносяться до Стратегії удосконалення механізму управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними

У розділі “Система організації процесу виконання Стратегії”:

абзац другий після слів “відповідної області” доповнити словами і цифрами “(крім надання земельних ділянок особам, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6, пунктів 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (учасникам антитерористичної операції)”;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“щокварталу за 10 днів до закінчення поточного кварталу оприлюднювати перелік земельних ділянок, які пропонується передавати громадянам у наступному кварталі (розрахованих за зазначеною формулою), на офіційних веб-сайтах територіальних органів Держгеокадастру за місцем розташування земельних ділянок. До зазначеного переліку не включаються земельні ділянки, які передбачається надати особам, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6, пунктів 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (учасникам антитерористичної операції);”;

в абзаці шостому слова “насамперед учасникам антитерористичної операції” замінити словами і цифрами “крім надання земельних ділянок особам, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6, пунктів 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (учасникам антитерористичної операції)”;

абзац сьомий після слів “у власність громадян” доповнити словами і цифрами “, крім надання земельних ділянок особам, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6, пунктів 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (учасникам антитерористичної операції)”.вгору