Верховна Рада України
Портал відкритих даних


Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання

Утворено:
22-VIII від 04.12.2014
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
http://komagropolit.rada.gov.ua
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. економічна політика в агропромисловому комплексі;
 2. державне регулювання агропромислового виробництва та прикладних наукових досліджень в аграрній сфері;
 3. сільськогосподарська кооперація;
 4. регулювання земельних відносин (крім земельних відносин у межах територій забудови);
 5. лісове, водне та рибне господарство;
Інші назви (3)
 • Комітет Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту і зв'язку
 • Комітет Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики
 • Комітет Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства і зв'язку
Утворено:
22-VIII від 04.12.2014
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
http://kombud.rada.gov.ua
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. будівництво та архітектура;
 2. планування та забудова територій;
 3. земельні відносини (у межах територій забудови);
 4. житлово-комунальне господарство;
Утворено:
22-VIII від 04.12.2014
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
http://budget.rada.gov.ua/
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. державна бюджетна політика та міжбюджетні відносини;
 2. Державний бюджет України (включно з питаннями доходів, видатків бюджету, контролю за виконанням бюджету);
 3. бюджетний процес;
 4. державний внутрішній і зовнішній борг;
 5. проведення експертизи щодо впливу законопроектів, проектів інших актів на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини;
 6. діяльність державних фінансових органів;
 7. діяльність Рахункової палати;
Інші назви (1)
 • Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування
Утворено:
22-VIII від 04.12.2014
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
http://komsamovr.rada.gov.ua
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. адміністративно-територіальний устрій України;
 2. спеціальний статус міст Києва та Севастополя;
 3. організація та діяльність місцевих органів виконавчої влади;
 4. засади місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення;
 5. засади організації надання адміністративних послуг;
 6. державна служба та служба в органах місцевого самоврядування;
 7. призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування;
 8. державні символи України;
 9. державні нагороди України;
 10. регіональна політика, економічний розвиток регіонів;
Утворено:
22-VIII від 04.12.2014
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
http://komekolog.rada.gov.ua
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. охорона, збереження, використання та відновлення (відтворення) природних ресурсів, у тому числі надр, лісів, водних ресурсів, атмосфери, тваринного та рослинного світу, природних ландшафтів;
 2. збереження та збалансоване використання природних ресурсів виключної (морської) економічної зони, континентального шельфу та освоєння космічного простору;
 3. екологічна безпека, попередження та ліквідація наслідків природного лиха, техногенних аварій і катастроф, діяльність державних аварійно-рятувальних служб;
 4. радіаційна та пожежна безпека;
 5. цивільний захист населення;
 6. правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації;
 7. державна політика у сфері поводження з відходами, включаючи радіоактивні та токсичні відходи;
 8. державний моніторинг навколишнього природного середовища;
 9. адміністративно-господарські санкції за забруднення навколишнього природного середовища;
 10. створення, охорона та розвиток об’єктів природно-заповідного фонду України;
 11. ліквідація наслідків Чорнобильської катастрофи, у тому числі надання згоди на обов’язковість міжнародних договорів України з цих питань;
 12. соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 13. екологічне страхування та екологічний аудит;
Інші назви (1)
 • Комітет Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій
Утворено:
22-VIII від 04.12.2014
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
http://komekpol.rada.gov.ua
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. державна економічна політика;
 2. застава, лізинг, концесія, оренда, розподіл продукції, управління майном, що перебуває у державній чи комунальній власності;
 3. приватизація державного і комунального майна, націоналізація, реприватизація, банкрутство тощо;
 4. регулювання державних закупівель;
 5. ціни і тарифи, ціноутворення;
 6. господарське законодавство;
 7. державна політика у сфері побутових відходів та металобрухту;
 8. кооперація (крім сільськогосподарської кооперації);
 9. антимонопольна політика, розвиток економічної конкуренції, захист прав споживачів;
 10. регуляторна політика;
Інші назви (1)
 • Комітет Верховної Ради України з питань Європейської інтеграції
Утворено:
22-VIII від 04.12.2014
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
http://comeuroint.rada.gov.ua/
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. участь України в міжнародних інтеграційних процесах, пов’язаних з діяльністю Європейського Союзу (ЄС);
 2. адаптація українського законодавства до законодавства Європейського Союзу (ЄС), забезпечення його відповідності зобов’язанням України у рамках Ради Європи (РЄ);
 3. оцінка відповідності законопроектів міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції;
 4. державна політика у сфері європейської інтеграції;
 5. забезпечення міжпарламентських зв’язків у рамках співробітництва України з Європейським Союзом (ЄС), Західноєвропейським Союзом (ЗЄС);
 6. координація програм технічної допомоги Європейського Союзу (ЄС) Верховній Раді України та спеціальних навчальних програм;
 7. надання згоди на обов’язковість міжнародних договорів України з Європейським Союзом (ЄС) та його державами-членами (ратифікація, приєднання до міжнародного договору, прийняття тексту міжнародного договору), денонсація зазначених міжнародних договорів України;
 8. транскордонне та міжрегіональне співробітництво з країнами Європейського Союзу (ЄС);
Утворено:
22-VIII від 04.12.2014
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
http://komzakonpr.rada.gov.ua/
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. кримінальне законодавство;
 2. кримінально-процесуальне законодавство;
 3. законодавство про адміністративні правопорушення;
 4. виконання кримінальних покарань та організація і діяльність органів та установ виконання покарань;
 5. організація та діяльність органів прокуратури, органів внутрішніх справ, податкової міліції (в частині оперативно-розшукової діяльності), інших правоохоронних органів;
 6. оперативно-розшукова діяльність;
 7. органи досудового розслідування;
 8. боротьба з організованою злочинністю;
 9. запобігання злочинам та здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі;
 10. організація охорони громадського порядку та громадської безпеки;
 11. охоронна і детективна діяльність;
 12. державний захист учасників кримінального судочинства та державний захист суддів, працівників правоохоронних органів;
 13. соціальний захист працівників правоохоронних органів та членів їх сімей;
Інші назви (1)
 • Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією
Утворено:
22-VIII від 04.12.2014
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
http://crimecor.rada.gov.ua
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. формування та реалізація антикорупційної політики;
 2. проведення антикорупційної експертизи законопроектів, поданих суб’єктами права законодавчої ініціативи;
 3. запобігання та протидія корупції;
 4. запобігання корупції в діяльності юридичних осіб;
 5. запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
 6. правила етичної поведінки на публічній службі;
 7. фінансовий контроль стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування;
 8. відповідальність за вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією;
 9. правове регулювання діяльності Національного антикорупційного бюро;
 10. правове регулювання діяльності Національного агентства з питань протидії корупції;
 11. діяльність інших правоохоронних і державних органів в частині їх повноважень у сфері запобігання та протидії корупції;
 12. державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції;
Утворено:
22-VIII від 04.12.2014
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
http://komzak.rada.gov.ua/
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. законодавче забезпечення зовнішньополітичної діяльності України;
 2. зовнішні зносини, у тому числі щодо участі України в діяльності міжнародних організацій, таких як Організація Об’єднаних Націй (ООН), Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), Рада Європи (РЄ), Організація Чорноморського економічного співробітництва (ЧЕС), Організація за демократію та економічний розвиток - ГУАМ (ГУАМ), Центральноєвропейська ініціатива (ЦЄІ), Міжпарламентський Союз (МПС) та інших, а також Організації Північноатлантичного договору (НАТО) і Світової організації торгівлі (СОТ) у межах повноважень Комітету;
 3. транскордонне та міжрегіональне співробітництво (крім транскордонного та міжрегіонального співробітництва з країнами Європейського Союзу (ЄС));
 4. надання згоди на обов’язковість міжнародних договорів України (ратифікація, приєднання до міжнародного договору, прийняття тексту міжнародного договору), денонсація міжнародних договорів України (крім міжнародних договорів України з Європейським Союзом (ЄС) та його державами-членами);
 5. співробітництво Верховної Ради України з парламентами зарубіжних держав;
 6. співробітництво Верховної Ради України з парламентськими органами міжнародних організацій;
 7. дипломатична служба;
Інші назви (1)
 • Комітет Верховної Ради України з питань інформатизації та інформаційних технологій
Утворено:
22-VIII від 04.12.2014
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
http://komit.rada.gov.ua
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. розвиток інформаційного суспільства;
 2. Національна програма інформатизації;
 3. електронне урядування;
 4. електронний документообіг;
 5. електронний цифровий підпис;
 6. національна система електронних інформаційних ресурсів;
 7. телекомунікації;
 8. поштовий зв’язок;
 9. індустрія програмування;
 10. кібербезпека;
 11. технічний та криптографічний захист інформації;
 12. питання використання радіочастотного ресурсу України;
Утворено:
22-VIII від 04.12.2014
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
http://kompkd.rada.gov.ua
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. культурно-просвітницька діяльність (видавнича справа, бібліотечна справа, кінематографія, народні художні промисли);
 2. мистецька діяльність (професійні творчі спілки, театри, школи естетичного виховання, концертно-гастрольна діяльність тощо);
 3. охорона історико-культурної спадщини (музейна справа, архівна справа, діяльність заповідників, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей);
 4. державна політика у сфері свободи совісті та релігійних організацій;
 5. державна політика у сфері розвитку та використання державної мови та мов національних меншин в Україні;
 6. засади благодійної діяльності;
Утворено:
22-VIII від 04.12.2014
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
http://kno.rada.gov.ua
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. освіта;
 2. наука, науково-технічна діяльність та наукові парки;
 3. правовий статус та соціальний захист наукових і науково-педагогічних працівників;
 4. інноваційна діяльність, розвиток високих технологій (крім питань, які віднесені до предметів відання інших комітетів);
 5. інтелектуальна власність;
 6. засади здійснення наукових і науково-технічних експертиз;
Утворено:
22-VIII від 04.12.2014
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
http://komnbo.rada.gov.ua
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. національна безпека України;
 2. законодавче забезпечення діяльності органів служби безпеки, розвідки і контррозвідки, органів прикордонної служби, захист державної таємниці;
 3. правовий режим державного кордону, воєнного та надзвичайного стану;
 4. оборонно-промисловий комплекс, державна система страхового фонду документації, військове та військово-технічне співробітництво України з іншими державами, а також участь України в міжнародних миротворчих операціях;
 5. державна політика у сфері оборони;
 6. боротьба з тероризмом;
 7. здійснення цивільного, у тому числі парламентського, контролю над Воєнною організацією держави;
 8. військова служба, Збройні Сили України та їх реформування;
 9. військові формування, утворені відповідно до законів України;
 10. альтернативна (невійськова) служба;
 11. соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей;
 12. військова наука та освіта;
 13. державна система спеціального зв’язку;
Інші назви (1)
 • Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Утворено:
22-VIII від 04.12.2014
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
http://komzdrav.rada.gov.ua
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. законодавство про охорону здоров’я, у тому числі про медичну допомогу, лікувальну діяльність, лікарські засоби, фармацію та фармацевтичну діяльність;
 2. державна політика у сфері боротьби із соціально небезпечними захворюваннями (СНІД, туберкульоз, наркоманія тощо);
 3. сучасні медичні технології та медична техніка;
 4. добровільне медичне страхування;
 5. санаторно-курортне оздоровлення;
 6. охорона материнства та дитинства, репродуктивне здоров’я населення;
Утворено:
22-VIII від 04.12.2014
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
http://kompek.rada.gov.ua
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. розвиток паливно-енергетичного комплексу, вугільної, газової, нафтової, нафтопереробної промисловості та електроенергетики;
 2. розвиток ядерної енергетики та ядерної безпеки;
 3. функціонування ринків енергії та енергоносіїв;
 4. транспортування енергії та енергоносіїв;
 5. енергозбереження;
 6. нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії;
Утворено:
22-VIII від 04.12.2014
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
http://kompmp.rada.gov.ua
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. система оподаткування, загальнодержавні податки і збори (обов’язкові платежі), місцеві податки та збори, інші доходи бюджетів неподаткового характеру, а також страхові нарахування на фонд оплати праці;
 2. організація та діяльність податкових органів, податкової міліції;
 3. податкові пільги;
 4. податковий борг та/або податкові зобов’язання;
 5. митна справа та митні тарифи;
 6. діяльність митних органів;
 7. законодавче регулювання ринку спирту, алкоголю і тютюну;
 8. оподаткування та діяльність державних лотерей і грального бізнесу;
 9. бухгалтерський облік та звітність, аудиторська діяльність;
Утворено:
22-VIII від 04.12.2014
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
http://kompravlud.rada.gov.ua/
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. додержання прав і свобод людини і громадянина;
 2. діяльність Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
 3. громадянство, статус іноземців та осіб без громадянства;
 4. регулювання збирання і використання персональних даних про особу (крім захисту інформації та персональних даних в інформаційно-телекомунікаційних системах);
 5. етнонаціональна політика, міжнаціональні відносини та права корінних народів і національних меншин в Україні;
 6. імміграція, біженці, вимушено переселені особи та надання притулку в Україні;
 7. законодавче забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
 8. співробітництво з Радою Європи (РЄ), Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) у сфері додержання (захисту) прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин;
 9. співробітництво з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародною організацією з міграції, Комісією ООН з прав людини відповідно до статутних завдань зазначених організацій, що збігаються з компетенцією Комітету;
 10. співробітництво з національними установами країн - членів СНД з питань захисту прав людини, національних меншин, міжнаціональних відносин та міграційних процесів;
 11. забезпечення зв’язків з українцями за кордоном;
Інші назви (1)
 • Комітет Верховної Ради України з питань правової політики
Утворено:
22-VIII від 04.12.2014
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
http://kompravpol.rada.gov.ua/
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. конституційне законодавство;
 2. внесення змін до Конституції України та Конституції Автономної Республіки Крим;
 3. конституційне судочинство; правовий статус Конституційного Суду України; статус суддів Конституційного Суду України;
 4. оцінка відповідності законопроектів та проектів інших актів Верховної Ради України Конституції України;
 5. стандарти нормотворчої діяльності та планування законодавчої діяльності Верховної Ради України;
 6. правовий статус Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їх членів, Державної судової адміністрації України;
 7. судоустрій, статус суддів, обрання на посади суддів безстроково, звільнення суддів, надання згоди на затримання чи арешт суддів та забезпечення діяльності судів;
 8. законодавче забезпечення організації та порядку проведення виборів і референдумів;
 9. правовий статус Центральної виборчої комісії; членів Центральної виборчої комісії;
 10. законодавче забезпечення діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади;
 11. статус та діяльність політичних партій, громадських об’єднань;
 12. виконання рішень Європейського суду з прав людини;
 13. організація та діяльність органів юстиції, виконавчої служби, нотаріату;
 14. цивільне законодавство; адміністративне законодавство; цивільне, господарське та адміністративне судочинство (процесуальне законодавство);
 15. надання правової допомоги громадянам, регулювання організації та діяльності адвокатури;
 16. судова експертиза;
 17. міжнародний комерційний арбітраж, третейське судочинство, медіація;
Інші назви (4)
 • Комітет Верховної Ради України з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики
 • Комітет Верховної Ради України з питань промислової політики і підприємництва
 • Комітет Верховної Ради України з питань промислової та інвестиційної політики
 • Комітет Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва
Утворено:
22-VIII від 04.12.2014
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
http://komprompol.rada.gov.ua/
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. промислова політика та розвиток окремих галузей виробництва;
 2. зовнішньоекономічна, інвестиційна діяльність, спеціальні (вільні) економічні зони та території пріоритетного розвитку, технологічні парки;
 3. стандартизація, підтвердження відповідності, акредитація та метрологічна діяльність;
 4. публічно-приватне партнерство;
 5. космічна діяльність;
 6. розвиток малого і середнього підприємництва;
 7. розвиток підприємницької діяльності та гарантування прав і законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності;
Інші назви (2)
 • Комітет Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України
 • Комітет Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Утворено:
22-VIII від 04.12.2014
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
http://reglament.rada.gov.ua
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. Регламент Верховної Ради України та парламентські процедури;
 2. правовий статус народних депутатів України;
 3. надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата України;
 4. дострокове припинення повноважень народного депутата України;
 5. несумісність депутатського мандата з іншими видами діяльності;
 6. правовий статус депутатських фракцій (депутатських груп), позафракційних народних депутатів України;
 7. правовий статус комітетів та комісій Верховної Ради України;
 8. дисципліна та дотримання норм депутатської етики;
 9. матеріально-побутове забезпечення діяльності народних депутатів України;
 10. організація роботи Верховної Ради України та контроль за виконанням її апаратом функцій із забезпечення діяльності Верховної Ради України та її органів;
 11. кошторис Верховної Ради України;
Інші назви (1)
 • Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації
Утворено:
22-VIII від 04.12.2014
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
http://komsvobslova.rada.gov.ua
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. державна політика у сфері інформації та інформаційної безпеки;
 2. забезпечення свободи слова;
 3. права громадян на інформацію;
 4. друковані, електронні засоби масової інформації та Інтернет;
 5. висвітлення діяльності Верховної Ради України;
 6. засади здійснення рекламної діяльності;
Інші назви (1)
 • Комітет Верховної Ради України з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму
Утворено:
148-VIII від 04.02.2015
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
http://komsport.rada.gov.ua
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. державна політика у сфері сімейно-шлюбних відносин;
 2. державна політика у сфері оздоровлення та відпочинку дітей;
 3. державна політика сприяння становленню інституту сім’ї, допомоги сім’ям з дітьми, захисту безпритульних дітей;
 4. демографічна політика;
 5. національно-патріотичне виховання дітей та молоді;
 6. державна молодіжна політика;
 7. фізична культура;
 8. спорт та спортивна діяльність;
 9. туризм і туристична діяльність;
 10. курорти та рекреаційна діяльність;
Інші назви (1)
 • Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці
Утворено:
22-VIII від 04.12.2014
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
http://komspip.rada.gov.ua/
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. державна політика у сфері соціального захисту громадян;
 2. державне соціальне страхування;
 3. запровадження соціального медичного страхування;
 4. соціальні гарантії, забезпечення достатнього життєвого рівня людини;
 5. державна політика у сфері регулювання трудових відносин та зайнятості населення;
 6. розвиток соціального партнерства та діяльність об’єднань громадян сторін соціального партнерства;
 7. діяльність соціальних фондів;
 8. державна політика у сфері пенсійного забезпечення;
Інші назви (2)
 • Комітет Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів
 • Комітет Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю
Утворено:
2581-VIII від 02.10.2018
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
http://komvti.rada.gov.ua/
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. правовий статус і соціальний захист осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, учасників війни (у тому числі з числа учасників антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, Революції Гідності), жертв нацистських переслідувань, членів сімей загиблих зазначених вище осіб, дітей війни, осіб похилого віку і регулювання діяльності їх громадських об’єднань;
 2. соціальний захист постраждалих учасників Революції Гідності та членів сімей Героїв Небесної Сотні;
 3. законодавче забезпечення увічнення пам’яті загиблих при захисті Батьківщини;
 4. соціальний захист і реабілітація осіб з інвалідністю та регулювання діяльності їх підприємств і громадських об’єднань;
 5. реабілітація ветеранів війни з числа учасників антитерористичної операції та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
 6. законодавче регулювання надання соціальних послуг ветеранам, особам з інвалідністю, особам похилого віку та іншим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 7. законодавче регулювання гуманітарної допомоги;
Інші назви (1)
 • Комітет Верховної Ради України з питань транспорту і зв'язку
Утворено:
22-VIII від 04.12.2014
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
http://komtrans.rada.gov.ua
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. залізничний транспорт;
 2. автомобільний транспорт;
 3. повітряний транспорт;
 4. водний транспорт;
 5. дорожнє господарство;
Інші назви (2)
 • Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики
 • Комітет Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності
Утворено:
22-VIII від 04.12.2014
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
http://komfinbank.rada.gov.ua/
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. грошово-кредитна політика;
 2. банки та банківська діяльність;
 3. валютне регулювання;
 4. правовий режим цінних паперів та фондового ринку;
 5. діяльність небанківських фінансових установ (та суб’єктів) страхової діяльності;
 6. функціонування фінансових ринків та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;
 7. функціонування платіжних систем та електронної комерції;
 8. повернення заощаджень населенню;
Утворено:
22-VIII від 04.12.2014
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
http://scpp.rada.gov.ua
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. контроль за дотриманням законодавства про приватизацію;
 2. контроль за виконанням Державної програми приватизації;
 3. контроль за діяльністю органів приватизації.


вгору