Верховна Рада України
Портал відкритих даних


Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання

Інші назви (1)
 • Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин
Утворено:
19-IX від 29.08.2019
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
http://komagropolit.rada.gov.ua
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. економічна політика в агропромисловому комплексі;
 2. державне регулювання агропромислового виробництва та прикладних наукових досліджень в аграрній сфері;
 3. сільськогосподарська кооперація;
 4. регулювання земельних відносин (крім земельних відносин у межах територій забудови);
 5. лісове, водне та рибне господарство;
Інші назви (2)
 • Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції
 • Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією
Утворено:
19-IX від 29.08.2019
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
http://crimecor.rada.gov.ua
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. формування антикорупційної політики;
 2. проведення антикорупційної експертизи законопроектів, поданих суб’єктами права законодавчої ініціативи;
 3. запобігання та протидія корупції;
 4. запобігання корупції в діяльності юридичних осіб;
 5. запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
 6. правила етичної поведінки на публічній службі;
 7. фінансовий контроль стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування;
 8. відповідальність за вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією;
 9. правове регулювання та організація діяльності Національного антикорупційного бюро України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;
 10. діяльність інших правоохоронних і державних органів в частині їх повноважень у сфері запобігання та протидії корупції;
 11. державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції;
Утворено:
19-IX від 29.08.2019
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
http://budget.rada.gov.ua
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. державна бюджетна політика та міжбюджетні відносини;
 2. бюджетний процес (у тому числі середньострокове бюджетне планування, звітування про виконання бюджету, контроль за дотриманням бюджетного законодавства);
 3. Державний бюджет України;
 4. державний внутрішній і зовнішній борг;
 5. діяльність Рахункової палати;
 6. діяльність державних фінансових органів та органів державного фінансового контролю (Державної аудиторської служби України);
 7. проведення експертизи щодо впливу законопроектів, проектів інших актів на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини;
Інші назви (2)
 • Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці
 • Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення
Утворено:
19-IX від 29.08.2019
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
http://kompkd.rada.gov.ua
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. культурно-просвітницька діяльність (видавнича справа, бібліотечна справа, народні художні промисли);
 2. культурно-мистецька діяльність (професійні творчі спілки, театри, музика, школи естетичного виховання, арт-ринок, дизайн, галереї, організація виставок, концертів, фестивалів тощо);
 3. медійна індустрія (телебачення, ОТТ та IPTV, платформи з розповсюдження інформації, радіо), національна кіноіндустрія;
 4. аудіовізуальний ринок;
 5. рекламна діяльність;
 6. охорона історико-культурної спадщини (музейна справа, архівна справа, діяльність заповідників, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей);
 7. друковані, електронні засоби масової інформації, у тому числі соціальні медіа, мережа Інтернет;
 8. туризм та туристична діяльність;
 9. курорти та рекреаційна діяльність;
 10. державна політика у сфері свободи совісті та релігійних організацій;
 11. державна політика у сфері розвитку та використання державної мови та мов національних меншин в Україні;
 12. засади благодійної діяльності, у тому числі меценатської;
 13. державна політика у сфері інформації та інформаційної безпеки (крім питань, що належать до сфери національної безпеки та оборони);
 14. висвітлення діяльності Верховної Ради України;
 15. державна політика у сфері сімейно-шлюбних відносин;
 16. державна політика сприяння становленню інституту сім’ї, забезпечення надання державної допомоги сім’ям з дітьми, захисту безпритульних дітей, оздоровлення та відпочинку дітей;
 17. демографічна політика;
Інші назви (1)
 • Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Утворено:
19-IX від 29.08.2019
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
http://komekolog.rada.gov.ua
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. охорона, збереження, використання та відновлення (відтворення) природних ресурсів, у тому числі надр, лісів, водних ресурсів, атмосферного повітря, тваринного та рослинного світу, природних ландшафтів;
 2. збереження та збалансоване використання природних ресурсів виключної (морської) економічної зони, континентального шельфу та освоєння космічного простору;
 3. екологічна безпека, попередження та ліквідація наслідків природного лиха, техногенних аварій і катастроф, діяльність державних аварійно-рятувальних служб;
 4. радіаційна та пожежна безпека;
 5. цивільний захист населення;
 6. правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації;
 7. державна політика у сфері поводження з відходами (крім побутових);
 8. державний моніторинг навколишнього природного середовища;
 9. адміністративно-господарські санкції за забруднення навколишнього природного середовища;
 10. створення, охорона та розвиток об’єктів природно-заповідного фонду України;
 11. ліквідація наслідків Чорнобильської катастрофи, у тому числі надання згоди на обов’язковість міжнародних договорів України з цих питань;
 12. правовий режим зон радіоактивного забруднення, у тому числі внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 13. запобігання негативним антропогенним змінам клімату;
 14. екологічний аудит;
Інші назви (2)
 • Комітет Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій
 • Комітет Верховної Ради України з питань економічної політики
Утворено:
19-IX від 29.08.2019
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
http://komprompol.rada.gov.ua
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. державна економічна політика;
 2. застава, лізинг, концесія, оренда, розподіл продукції;
 3. управління майном, що перебуває у державній чи комунальній власності;
 4. приватизація державного і комунального майна, націоналізація, реприватизація, банкрутство тощо;
 5. інтелектуальна власність;
 6. регулювання публічних закупівель;
 7. ціни і тарифи, ціноутворення;
 8. господарське законодавство;
 9. регулювання діяльності із здійснення операцій з металобрухтом;
 10. кооперація (крім сільськогосподарської кооперації);
 11. антимонопольна політика, розвиток економічної конкуренції, захист прав споживачів;
 12. регуляторна політика;
 13. промислова політика та розвиток окремих галузей виробництва;
 14. зовнішньоекономічна, інвестиційна діяльність, спеціальні (вільні) економічні зони та території пріоритетного розвитку, технологічні парки;
 15. стандартизація, підтвердження відповідності, акредитація та метрологічна діяльність;
 16. публічно-приватне партнерство;
 17. космічна діяльність (крім питань, що належать до сфери національної безпеки та оборони);
 18. розвиток підприємницької діяльності та гарантування прав і законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності;
Інші назви (1)
 • Комітет Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Утворено:
19-IX від 29.08.2019
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
http://kompek.rada.gov.ua
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. розвиток паливно-енергетичного комплексу, вугільної, газової, нафтової, нафтопереробної промисловості та електроенергетики;
 2. розвиток ядерної енергетики та ядерної безпеки;
 3. функціонування ринків енергії та енергоносіїв;
 4. транспортування енергії та енергоносіїв;
 5. енергозбереження та енергоефективність;
 6. нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії;
 7. поводження з побутовими відходами;
 8. комунальне господарство;
 9. житлово-комунальні послуги;
Інші назви (2)
 • Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
 • Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров'я
Утворено:
19-IX від 29.08.2019
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
http://komzdrav.rada.gov.ua
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. законодавство про охорону здоров’я, у тому числі про медичну допомогу, лікувальну діяльність, лікарські засоби, медичні вироби, фармацію та фармацевтичну діяльність;
 2. державна політика у сферах боротьби із соціально небезпечними захворюваннями (СНІД, туберкульоз, наркоманія тощо), інфекційного контролю та епідемічної безпеки;
 3. сучасні медичні технології та медична техніка;
 4. розвиток трансплантології в Україні;
 5. добровільне медичне страхування;
 6. правове регулювання обов’язкового державного медичного страхування;
 7. санаторно-курортне оздоровлення;
 8. охорона материнства та дитинства, репродуктивне здоров’я населення;
 9. військова медицина;
Інші назви (1)
 • Комітет Верховної Ради України у закордонних справах
Утворено:
19-IX від 29.08.2019
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
відсутня
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. законодавче забезпечення зовнішньополітичної діяльності України;
 2. зовнішні зносини, у тому числі щодо участі України в діяльності міжнародних організацій, таких як Організація Об’єднаних Націй (ООН), Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), Рада Європи (РЄ), Організація Чорноморського економічного співробітництва (ЧЕС), Організація за демократію та економічний розвиток - ГУАМ (ГУАМ), Центральноєвропейська ініціатива (ЦЄІ), Міжпарламентський Союз (МПС) та інших, а також Організації Північноатлантичного договору (НАТО) і Світової організації торгівлі (СОТ) у межах повноважень Комітету;
 3. транскордонне та міжрегіональне співробітництво (крім транскордонного та міжрегіонального співробітництва з країнами Європейського Союзу (ЄС));
 4. законодавче забезпечення реалізації зовнішньополітичного курсу держави на набуття членства в Організації Північноатлантичного договору (НАТО);
 5. законодавче забезпечення відсічі зовнішньої агресії проти України, невійськових міжнародних форм та методів стримування держави-агресора;
 6. надання згоди на обов’язковість міжнародних договорів України (ратифікація, приєднання до міжнародного договору, прийняття тексту міжнародного договору), денонсація міжнародних договорів України (крім міжнародних договорів України з Європейським Союзом (ЄС) та його державами-членами);
 7. співробітництво Верховної Ради України з парламентами зарубіжних держав;
 8. співробітництво Верховної Ради України з парламентськими органами міжнародних організацій;
 9. дипломатична служба;
 10. забезпечення зв’язків із закордонними українцями;
Інші назви (2)
 • Комітет Верховної Ради України з питань Європейської інтеграції
 • Комітет Верховної Ради України з питань європейської інтеграції
Утворено:
19-IX від 29.08.2019
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
відсутня
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. участь України в міжнародних інтеграційних процесах, пов’язаних з діяльністю Європейського Союзу (ЄС);
 2. адаптація українського законодавства до законодавства Європейського Союзу (ЄС), забезпечення його відповідності зобов’язанням України у рамках Ради Європи (РЄ);
 3. оцінка відповідності законопроектів міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції;
 4. державна політика у сфері європейської інтеграції;
 5. забезпечення міжпарламентських зв’язків у рамках співробітництва України з Європейським Союзом (ЄС);
 6. координація програм технічної допомоги Європейського Союзу (ЄС) Верховній Раді України та спеціальних навчальних програм;
 7. надання згоди на обов’язковість міжнародних договорів України з Європейським Союзом (ЄС) та його державами-членами (ратифікація, приєднання до міжнародного договору, прийняття тексту міжнародного договору), денонсація зазначених міжнародних договорів України;
 8. транскордонне та міжрегіональне співробітництво з країнами Європейського Союзу (ЄС);
 9. співробітництво з інституціями ЄС з питань забезпечення відсічі зовнішньої агресії проти України, невійськових міжнародних форм та методів стримування держави-агресора;
Інші назви (2)
 • Комітет Верховної Ради України з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму
 • Комітет Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму
Утворено:
19-IX від 29.08.2019
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
http://komsport.rada.gov.ua
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. державна молодіжна політика;
 2. національно-патріотичне виховання;
 3. фізична культура та масовий спорт;
 4. спорт вищих досягнень та спортивна діяльність;
 5. регулювання використання коштів на розвиток спорту, отриманих від лотерей;
Інші назви (1)
 • Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони
Утворено:
19-IX від 29.08.2019
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
http://komnbo.rada.gov.ua/
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. національна безпека України;
 2. організація та діяльність органів служби безпеки, розвідки і контррозвідки, захист державної таємниці;
 3. правовий режим державного кордону, воєнного та надзвичайного стану;
 4. оборонно-промисловий комплекс, державна система страхового фонду документації, військове та військово-технічне співробітництво України з іншими державами, а також участь України в міжнародних миротворчих операціях;
 5. державна політика у сфері оборони;
 6. боротьба з тероризмом;
 7. здійснення цивільного, у тому числі парламентського, контролю над Воєнною організацією держави;
 8. військова служба, Збройні Сили України, інші військові формування, утворені відповідно до законів України, та їх реформування;
 9. альтернативна (невійськова) служба;
 10. соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей;
 11. військова наука та освіта;
 12. державна система спеціального зв’язку;
 13. космічна діяльність (в частині питань, що належать до сфери національної безпеки та оборони);
 14. законодавство про забезпечення безпеки об’єктів критичної інфраструктури;
Інші назви (2)
 • Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування
 • Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування
Утворено:
19-IX від 29.08.2019
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
http://komsamovr.rada.gov.ua
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. законодавче забезпечення організації та порядку проведення виборів і референдумів;
 2. правовий статус Центральної виборчої комісії; членів Центральної виборчої комісії;
 3. законодавче забезпечення діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади;
 4. адміністративно-територіальний устрій України;
 5. спеціальний статус міст Києва та Севастополя;
 6. організація та діяльність місцевих органів виконавчої влади;
 7. засади місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення;
 8. засади організації надання адміністративних послуг;
 9. державна служба та служба в органах місцевого самоврядування;
 10. призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування;
 11. державні символи України;
 12. державні нагороди України;
 13. політика регіонального розвитку;
 14. містобудування;
 15. земельні відносини (у межах територій забудови);
 16. благоустрій, будівництво та архітектура;
 17. енергоефективність у будівельній галузі;
 18. житлове господарство;
 19. житлова політика;
Інші назви (1)
 • Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти
Утворено:
19-IX від 29.08.2019
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
http://kno.rada.gov.ua
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. освіта;
 2. наука, науково-технічна діяльність та наукові парки;
 3. правовий статус та соціальний захист наукових, педагогічних і науково-педагогічних працівників;
 4. інноваційна діяльність, розвиток високих технологій (крім питань, які віднесені до предметів відання інших комітетів);
 5. засади здійснення наукових і науково-технічних експертиз;
Інші назви (1)
 • Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
Утворено:
19-IX від 29.08.2019
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
http://kompravlud.rada.gov.ua
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. додержання прав і свобод людини і громадянина;
 2. запровадження європейських стандартів захисту прав і основоположних свобод людини в національне законодавство;
 3. діяльність Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
 4. громадянство, статус іноземців та осіб без громадянства;
 5. законодавче забезпечення збирання і використання персональних даних про особу (крім захисту інформації та персональних даних в інформаційно-телекомунікаційних системах);
 6. етнонаціональна політика, міжнаціональні відносини та права корінних народів і національних меншин в Україні;
 7. імміграція, біженці та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту;
 8. законодавче забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
 9. співробітництво з Радою Європи (РЄ), Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) у сфері додержання (захисту) прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин;
 10. співробітництво з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародною організацією з міграції, Радою ООН з прав людини відповідно до статутних завдань зазначених організацій, що збігаються з компетенцією Комітету;
 11. політика з питань тимчасово окупованих територій України;
 12. реінтеграція населення, що проживає на тимчасово окупованих територіях України;
 13. реалізація прав і свобод внутрішньо переміщених осіб та створення умов для добровільного повернення таких осіб до покинутого місця проживання;
 14. відновлення та розвиток деокупованих територій Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;
 15. захист прав і свобод осіб, які порушено внаслідок тимчасової окупації частини території України або втрати контролю над її частиною;
 16. реалізація прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України;
Інші назви (1)
 • Комітет Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя
Утворено:
19-IX від 29.08.2019
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
відсутня
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. оцінка відповідності законопроектів та проектів інших актів Верховної Ради України Конституції України;
 2. стандарти нормотворчої діяльності та планування законодавчої діяльності Верховної Ради України;
 3. конституційне законодавство;
 4. статус та організація діяльності політичних партій, громадських об’єднань;
 5. внесення змін до Конституції України; затвердження Конституції Автономної Республіки Крим та змін до Конституції Автономної Республіки Крим;
 6. організація та діяльність Конституційного Суду України; статус суддів Конституційного Суду України; конституційне провадження;
 7. цивільне законодавство; адміністративне законодавство; цивільне, господарське та адміністративне судочинство (процесуальне законодавство);
 8. судоустрій, статус суддів, статус органів суддівського врядування;
 9. забезпечення безпосередньої участі громадян у здійсненні правосуддя;
 10. кримінально-виконавче законодавство;
 11. організація і діяльність органів та установ виконання кримінальних покарань та пробації;
 12. засади організації виконання рішень Європейського суду з прав людини;
 13. виконання судових рішень, організація та діяльність органів юстиції, виконавчої служби, судової експертизи, нотаріату;
 14. законодавство з надання правової допомоги громадянам, регулювання організації та діяльності адвокатури;
 15. організація та діяльність міжнародного комерційного арбітражу, третейських судів, медіація;
Інші назви (1)
 • Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
Утворено:
19-IX від 29.08.2019
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
http://komzakonpr.rada.gov.ua
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. формування стратегії функціонування правоохоронної системи України;
 2. кримінальне законодавство;
 3. кримінальне процесуальне законодавство;
 4. законодавство про адміністративні правопорушення;
 5. організація та діяльність органів прокуратури, поліції, Національної гвардії, прикордонної служби, Державного бюро розслідувань, інших правоохоронних органів;
 6. оперативно-розшукова діяльність;
 7. організація та діяльність органів досудового розслідування;
 8. протидія організованій злочинності і міжнародній злочинності, протидія кіберзлочинності;
 9. протидія нелегальній (незаконній) міграції;
 10. запобігання злочинам та здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі;
 11. організація охорони громадської безпеки і порядку;
 12. охоронна і детективна діяльність;
 13. обіг зброї у цивільному обороті;
 14. державний захист учасників кримінального судочинства та державний захист суддів, працівників правоохоронних органів;
 15. соціальний захист працівників правоохоронних органів та членів їх сімей;
 16. міжнародне співробітництво та координація з питань правоохоронної діяльності;
Інші назви (2)
 • Комітет Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України
 • Комітет Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України
Утворено:
19-IX від 29.08.2019
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
http://reglament.rada.gov.ua
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. Регламент Верховної Ради України та парламентські процедури;
 2. правовий статус народних депутатів України;
 3. надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата України;
 4. дострокове припинення повноважень народного депутата України;
 5. несумісність депутатського мандата з іншими видами діяльності;
 6. правовий статус депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України, позафракційних народних депутатів України;
 7. правовий статус комітетів та комісій Верховної Ради України;
 8. дисципліна та дотримання норм депутатської етики;
 9. матеріально-побутове забезпечення діяльності народних депутатів України;
 10. організація роботи Верховної Ради України та контроль за виконанням її апаратом функцій із забезпечення діяльності Верховної Ради України та її органів;
 11. кошторис Верховної Ради України;
Інші назви (2)
 • Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики
 • Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації
Утворено:
19-IX від 29.08.2019
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
http://komsvobslova.rada.gov.ua
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. забезпечення свободи слова;
 2. права громадян на інформацію;
 3. захист прав та свобод працівників ЗМІ;
 4. гарантії діяльності засобів масової інформації, захист прав журналістів і працівників засобів масової інформації;
Інші назви (3)
 • Комітет Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю
 • Комітет Верховної Ради України у справах ветеранів та осіб з інвалідністю
 • Комітет Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів
Утворено:
19-IX від 29.08.2019
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
http://komspip.rada.gov.ua
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. державна політика у сфері соціального захисту громадян;
 2. загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 3. державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії, забезпечення достатнього життєвого рівня людини;
 4. законодавче регулювання гуманітарної допомоги;
 5. державна політика у сфері регулювання трудових відносин та зайнятості населення;
 6. розвиток соціального партнерства та діяльність громадських об’єднань сторін соціального партнерства;
 7. діяльність фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та інших соціальних фондів;
 8. державна політика у сфері пенсійного забезпечення;
 9. правовий статус і соціальний захист ветеранів війни, ветеранів Другої світової війни, учасників Визвольних змагань, воїнів-інтернаціоналістів, учасників антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, інших осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", жертв нацистських переслідувань та репресій комуністичного тоталітарного режиму, членів сімей зазначених вище осіб, дітей війни, осіб похилого віку і регулювання діяльності їх громадських об’єднань;
 10. правовий статус і соціальний захист постраждалих учасників Революції Гідності та членів їх сімей;
 11. соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 12. законодавче забезпечення увічнення пам’яті загиблих при захисті Батьківщини;
 13. соціальний захист і реабілітація осіб з інвалідністю та регулювання діяльності їх підприємств і громадських об’єднань;
 14. реабілітація ветеранів війни з числа учасників антитерористичної операції та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
 15. законодавче регулювання надання соціальних послуг ветеранам, особам з інвалідністю, особам похилого віку та іншим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
Інші назви (2)
 • Комітет Верховної Ради України з питань транспорту
 • Комітет Верховної Ради України з питань транспорту і зв'язку
Утворено:
19-IX від 29.08.2019
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
відсутня
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. стратегія і пріоритети розвитку інфраструктури України;
 2. розвиток, будівництво, реконструкція та модернізація інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту;
 3. залізничний транспорт;
 4. автомобільний транспорт;
 5. громадський транспорт;
 6. транзитний транспорт;
 7. повітряний транспорт;
 8. водний транспорт;
 9. трубопровідний транспорт;
 10. критична інфраструктура;
 11. дорожнє господарство;
 12. тунелі, мости і переправи;
 13. повітряний простір України;
 14. акваторії;
 15. торговельне мореплавство;
 16. навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства;
 17. порти, транспортні і перевалочні хаби;
 18. морська та річкова інфраструктура;
 19. якість і сталість послуг суб’єктів інфраструктури;
 20. доступ до об’єктів інфраструктури;
 21. поштовий зв’язок;
 22. безпека на транспорті (повітряному, автомобільному, міському електричному, залізничному, водному);
 23. перевезення небезпечних вантажів;
 24. безпека дорожнього руху;
Інші назви (1)
 • Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики
Утворено:
19-IX від 29.08.2019
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
http://komfinbank.rada.gov.ua
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. грошово-кредитна політика;
 2. банки та банківська діяльність;
 3. валютне регулювання та валютний нагляд;
 4. ринок капіталів та інші регульовані ринки;
 5. цінні папери, похідні фінансові інструменти (деривативи);
 6. діяльність небанківських фінансових установ;
 7. страхова діяльність;
 8. функціонування фінансових ринків та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;
 9. функціонування платіжних систем;
 10. захист прав споживачів фінансових послуг та гарантування вкладів фізичних осіб;
 11. cистема оподаткування, загальнодержавні податки і збори (мита, плата, інші обов’язкові платежі), місцеві податки та збори, парафіскалітети, інші доходи бюджетів неподаткового характеру, єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також інші нарахування на фонд оплати праці;
 12. організація та діяльність податкових органів;
 13. податкові пільги;
 14. правове регулювання податкового контролю;
 15. податковий борг та/або податкові зобов’язання;
 16. митна справа та митний тариф;
 17. діяльність митних органів;
 18. законодавче регулювання ринку спирту, алкоголю і тютюну;
 19. діяльність із випуску та проведення лотерей, оподаткування суб’єктів такої діяльності, гральний бізнес;
 20. бухгалтерський облік та звітність, аудиторська діяльність;
Інші назви (2)
 • Комітет Верховної Ради України з питань інформатизації та інформаційних технологій
 • Комітет Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку
Утворено:
19-IX від 29.08.2019
Розподіл документів:
головний комітет профільний комітет
Офіційна веб-сторінка:
http://komit.rada.gov.ua
Склад комітету:
Веб-сторінка
Предмети відання:
 1. законодавчі засади цифровізації та цифрового суспільства в Україні;
 2. Національна та державні програми інформатизації;
 3. програми ЄС "Єдиний цифровий ринок" (Digital Single Market, EU4Digital) та інші програми цифрового співробітництва;
 4. інновації у сфері цифрового підприємництва, розвиток екосистеми стартапів;
 5. дослідницькі центри у сфері цифрових технологій;
 6. цифрова індустрія та телекомунікації;
 7. електронне урядування та публічні електронні послуги;
 8. електронна демократія;
 9. електронні довірчі послуги та цифрова ідентифікація;
 10. державні інформаційно-аналітичні системи, електронний документообіг;
 11. державні інформаційні ресурси, електронні реєстри та бази даних;
 12. електронна комерція (електронна торгівля, електронний бізнес);
 13. віртуальні активи, блокчейн та токенізація;
 14. смарт-інфраструктура (міста, громади тощо);
 15. розвиток сфери "відкритих даних";
 16. радіочастотний ресурс;
 17. розвиток орбітальної економіки;
 18. законодавчі засади адміністрування, функціонування та використання мережі Інтернет в Україні;
 19. кібербезпека та кіберзахист, у тому числі у сфері критичної інфраструктури;
 20. технічний та криптографічний захист інформації;
 21. розвиток цифрових компетентностей, цифрові права.


вгору