Верховна Рада України
Портал відкритих даних

 1. Протокол N 7 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (укр/рос)
  Рада Європи; Протокол, Міжнародний документ від 22.11.19847
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 23.08.20062006 р., № 32, стор. 458, стаття 2375, код акта 36908/2006
  #76401
 2. Поправки 1984 року до Додатка до Протоколу 1978 року до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року (графічне зображення)
  Міжнародна морська організація; Поправки, Міжнародний документ, Правила, Форма від 07.09.1984
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 17.06.20052005 р., № 22, стор. 295, стаття 1251, код акта 32507/2005
  #76402
 3. Поправки 1984 року до Додатка до Протоколу 1978 року до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року
  Міжнародна морська організація; Поправки, Правила, Форма, Міжнародний документ від 07.09.1984
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 17.06.20052005 р., № 22, стор. 280, стаття 1251, код акта 32507/2005
  #76403
 4. Протокол, що стосується зміни Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (укр/рос)
  ІКАО; Протокол, Міжнародний документ від 10.05.1984
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 18.02.20052005 р., № 5, стор. 359, стаття 332, код акта 31545/2005
  #76404
 5. Протокол N 6 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який стосується скасування смертної кари (укр/рос)
  Рада Європи; Протокол, Міжнародний документ від 28.04.19836
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 23.08.20062006 р., № 32, стор. 456, стаття 2374, код акта 36907/2006
  #76405
 6. Конвенція про передачу засуджених осіб
  Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 21.03.1983
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 16.11.20052005 р., № 44, стор. 322, стаття 2823, код акта 34175/2005
  #76406
 7. Міжнародна Конвенція про узгодження умов проведення контролю вантажів на кордонах
  ООН; Конвенція, Міжнародний документ від 21.10.1982
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 09.04.20042004 р., № 12, том 2, стор. 397, стаття 789, код акта 28198/2004
  #76407
 8. Експлуатаційна угода Європейської Організації Супутникового Зв'язку "EUTELSAT"
  Рада Європи; Угода, Міжнародний документ від 15.07.1982
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 15.03.20062006 р., № 9, стор. 225, стаття 588, код акта 35354/2006
  #76408
 9. Конвенція, що засновує Європейську Організацію Супутникового Зв'язку "EUTELSAT"
  Рада Європи; Конвенція, Положення, Поправки, Міжнародний документ від 15.07.1982
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 15.03.20062006 р., № 9, стор. 210, стаття 588, код акта 35354/2006
  #76409
 10. Конвенція МОП N 158 про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця 1982 року
  Міжнародна організація праці; Конвенція, Міжнародний документ від 22.06.1982158
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 14.12.20072007 р., № 92, стор. 208, стаття 3388, код акта 41663/2007
  #76410
 11. Конвенція про Міжнародну морську організацію 1948 року в редакції 1982 року
  Міжнародна морська організація; Конвенція, Склад колегіального органу, Міжнародний документ від 01.01.1982
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 15.11.20062006 р., № 44, стор. 419, стаття 2982, код акта 37725/2006
  #76411
 12. Конвенція 1981 року про безпеку й гігієну праці та виробниче середовище N 155 (укр/рос)
  Міжнародна організація праці; Конвенція, Міжнародний документ від 22.06.1981155
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 29.01.20132013 р., № 5, / № 92, 2011, ст. 3329 /, стор. 204, стаття 187, код акта 65433/2013
  #76412
 13. Конвенція МОП N 154 про сприяння колективним переговорам 1981 року
  Міжнародна організація праці; Конвенція, Міжнародний документ від 19.06.1981154
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 03.09.20072007 р., № 63, стор. 126, стаття 2490, код акта 40797/2007
  #76413
 14. Багатостороння угода про сплату маршрутних зборів
  Німеччина, Австрія, Бельґія, Іспанія, Франція, Великобританія, Люксембурґ, Нідерланди, Португалія, Швейцарія; Угода, Міжнародний документ, Витяг від 12.02.1981
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 18.06.20042004 р., № 22, стор. 271, стаття 1534, код акта 29077/2004
  #76414
 15. Заключний акт дипломатичної конференції щодо Протоколу, яким вносяться зміни та доповнення до Міжнародної конвенції щодо співробітництва у галузі безпеки аеронавігації "ЄВРОКОНТРОЛЬ", укладеної 13 грудня 1960 року
  Німеччина, Бельґія, Франція, Великобританія, Ірландія, Люксембурґ, Нідерланди, Португалія; Акт, Протокол, Статут, Конвенція, Міжнародний документ від 12.02.1981
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 09.07.20042004 р., № 25, стор. 350, стаття 1688, код акта 29234/2004
  #76415
 16. Конвенція про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних
  Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 28.01.1981
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 14.01.20112011 р., № 1, / № 58, 2010, ст. 1994 /, стор. 701, стаття 85, код акта 54293/2011
  #76416
 17. Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей (укр/рос)
  Гаазька конференція з МПП; Конвенція, Міжнародний документ від 25.10.1980
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 13.09.20062006 р., № 35, стор. 268, стаття 2493, код акта 37269/2006
  #76417
 18. Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями
  Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 21.05.1980
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 15.03.20062006 р., № 9, стор. 200, стаття 585, код акта 35386/2006
  #76418
 19. Європейська конвенція про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми
  Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 20.05.1980
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 14.11.20082008 р., № 84, / № 24, 2008, ст. 724 /, стор. 132, стаття 2846, код акта 44815/2008
  #76419
 20. Конвенція про збереження морських живих ресурсів Антарктики 1980 року (укр/рос)
  ООН; Конвенція, Міжнародний документ від 20.05.1980
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 18.10.20062006 р., № 40, стор. 206, стаття 2713, код акта 37475/2006
  #76420
 21. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 року (укр/рос)
  ООН; Конвенція, Міжнародний документ від 11.04.1980
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 26.04.20062006 р., № 15, стор. 438, стаття 1171, код акта 35973/2006
  #76421
 22. Протокол про зміни до Конвенції про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів
  ООН; Протокол, Міжнародний документ від 11.04.1980
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 19.11.20042004 р., № 44, / № 31, 2005, стор. 706 (ДІ) /, стор. 373, стаття 2943, код акта 30600/2004
  #76422
 23. Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок (укр/рос)
  МАГАТЕ; Конвенція, Міжнародний документ від 26.10.1979
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 05.08.20052005 р., № 29, стор. 520, стаття 1762, код акта 33096/2005
  #76423
 24. Конвенція Міжнародної організації праці 1979 року N 153 про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті (укр/рос)
  Міжнародна організація праці; Конвенція, Міжнародний документ від 27.06.1979153
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 07.04.20082008 р., № 24, стор. 14, стаття 718
  #76424
 25. Міжнародна конвенція про пошук і рятування на морі 1979 року
  Міжнародна морська організація; Конвенція, Міжнародний документ від 27.04.1979
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 24.06.20052005 р., № 23, стор. 314, стаття 1335, код акта 32620/2005
  #76425
 26. Протокол про внесення змін та доповнень до Додаткового протоколу до Міжнародної конвенції щодо співробітництва у галузі безпеки аеронавігації "ЄВРОКОНТРОЛЬ" від 6 липня 1970 року
  Великобританія, Люксембурґ, Нідерланди, Франція, Ірландія; Протокол, Міжнародний документ від 21.11.1978
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 09.07.20042004 р., № 25, стор. 315, стаття 1686, код акта 29233/2004
  #76426
 27. Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо договорів (укр/рос)
  ООН; Конвенція, Міжнародний документ від 23.08.1978
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 24.03.20082008 р., № 20, стор. 36, стаття 584, код акта 42456/2008
  #76427
 28. Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року
  Міжнародна морська організація; Конвенція, Міжнародний документ від 07.07.1978
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 17.08.20092009 р., № 60, стор. 85, стаття 2148, код акта 47498/2009
  #76428
 29. Протокол до Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ) (укр/рос)
  ООН; Протокол, Міжнародний документ від 05.07.1978
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 16.11.20122012 р., № 85, стор. 126, стаття 3443
  #76429
 30. Додатковий Протокол до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах
  Рада Європи; Протокол, Міжнародний документ від 17.03.1978
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 16.11.20052005 р., № 44, стор. 345, стаття 2825, код акта 34198/2005
  #76430
 31. Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників
  Рада Європи; Протокол, Міжнародний документ від 17.03.1978
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 16.07.20042004 р., № 26, стор. 241, стаття 1737, код акта 29270/2004
  #76431
 32. Додатковий протокол до Європейської конвенції про інформацію щодо іноземного законодавства
  Рада Європи; Протокол, Міжнародний документ від 15.03.1978
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 26.04.20062006 р., № 15, стор. 434, стаття 1169, код акта 35970/2006
  #76432
 33. Протокол 1978 року до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року (укр/рос)
  Міжнародна морська організація; Протокол, Міжнародний документ, Правила від 17.02.1978
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 17.06.20052005 р., № 22, стор. 263, стаття 1251, код акта 32507/2005
  #76433
 34. Європейська конвенція про правовий статус трудящих-мігрантів (укр/рос)
  Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 24.11.1977ETS N 93
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 12.10.20072007 р., № 74, стор. 216, стаття 2788, код акта 41089/2007
  #76434
 35. Протокол, що стосується зміни Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (укр/рос)
  ІКАО; Протокол, Міжнародний документ від 30.09.1977
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 18.02.20052005 р., № 5, стор. 358, стаття 331, код акта 31543/2005
  #76435
 36. Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом (ETS N 90)
  Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 27.01.1977ETSN90
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 19.04.20062006 р., № 14, стор. 337, стаття 1055, код акта 35830/2006
  #76436
 37. Європейська угода про передачу заяв про правову допомогу
  Рада Європи; Угода, Міжнародний документ, Заява, Застереження від 27.01.1977
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 07.07.20172017 р., № 53, / № 11; 06.02.2018; стор 158 /, стор. 8, стаття 1603, код акта 86407/2017
  #76437
 38. Протокол до Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року
  Міжнародна морська організація; Протокол, Міжнародний документ від 19.11.1976
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 27.08.20072007 р., № 61, стор. 78, стаття 2437, код акта 40737/2007
  #76438
 39. Конвенція МОП 147 про мінімальні норми на торговельних суднах 1976 року (укр/рос)
  Міжнародна організація праці; Конвенція, Міжнародний документ від 29.10.1976147
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 14.12.20072007 р., № 92, стор. 204, стаття 3387, код акта 41664/2007
  #76439
 40. Конвенція МОП N 144 Тристоронні консультації для сприяння застосуванню міжнародних трудових норм
  Міжнародна організація праці; Конвенція, Міжнародний документ від 21.06.1976144
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 03.09.20072007 р., № 63, стор. 129, стаття 2491, код акта 40798/2007
  #76440
 41. Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП) 1975 року (укр/рос)
  ООН; Конвенція, Зразок, Правила, Поправки, Записка, Свідоцтво, Міжнародний документ від 14.11.1975
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 26.01.20072007 р., № 3, стор. 259, стаття 138, код акта 38438/2007
  #76441
 42. Європейська конвенція про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом (ETS N 85) (укр/рос)
  Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 15.10.1975ETS85
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 17.07.20092009 р., № 51, / № 6, 2009, ст. 166 /, стор. 319, стаття 1780, код акта 47152/2009
  #76442
 43. Додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників
  Рада Європи; Протокол, Міжнародний документ від 15.10.1975
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 16.07.20042004 р., № 26, стор. 238, стаття 1736, код акта 29269/2004
  #76443
 44. Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі
  ООН; Акт, Міжнародний документ від 01.08.1975
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 11.02.20052005 р., № 4, стор. 403, стаття 266, код акта 31515/2005
  #76444
 45. Афінська конвенція про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року
  Міжнародна морська організація; Конвенція, Міжнародний документ від 13.12.1974
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 27.08.20072007 р., № 61, стор. 72, стаття 2436, код акта 40733/2007
  #76445
 46. Конвенція 1974 року про боротьбу з небезпекою, спричинюваною канцерогенними речовинами й агентами у виробничих умовах, та заходи профілактики ( N 139 ) (укр/рос)
  Міжнародна організація праці; Конвенція, Міжнародний документ від 24.06.1974139
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 01.07.20112011 р., № 47, / № 47, 2010, ст. 948 /, стор. 376, стаття 1945, код акта 57216/2011
  #76446
 47. Конвенція ООН про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів 1974 року (укр/рос)
  ООН; Конвенція, Міжнародний документ від 14.06.1974
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 20.09.20062006 р., № 36, / № 44 від 19.11.2004, №38, 2006, стор.285 /, стор. 253, стаття 2539, код акта 30556/2004
  #76447
 48. Європейська конвенція про незастосування строків давності до злочинів проти людяності та воєнних злочинів (укр/рос)
  Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 25.01.1974
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 10.11.20082008 р., № 83, / № 24, 2008, ст. 719 /, стор. 49, стаття 2806, код акта 44811/2008
  #76448
 49. Міжнародна конвенція по запобіганню забрудненню з суден 1973 року (укр/рос)
  Міжнародна морська організація; Конвенція, Протокол, Міжнародний документ, Інформація від 02.11.1973
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 17.06.20052005 р., № 22, стор. 254, стаття 1251, код акта 32507/2005
  #76449
 50. Конвенція про визнання і виконання рішень стосовно зобов'язань про утримання
  Гаазька конференція з МПП; Конвенція, Міжнародний документ від 02.10.1973
  Опубліковано: Офіційний вісник України від 04.08.20082008 р., № 55, / № 40, 2006, ст. 2658 /, стор. 129, стаття 1843, код акта 43763/2008
  #76450
Документи 76401—76450 з 76525
Показувати на сторінці

вгору